Huyền Huyễn
Vạn Cổ Vũ Tôn
4.8/5 - (3 Vote)

Không sợ trời xanh già vọng mắt, ngang ngược ngông cuồng vì ai hùng! Xuyên qua trở thành phá sản công tử bột, mang theo Đại Vũ Tôn hệ thống nghịch thiên quật khởi, vô cùng thế giới, hỏi ai có thể lôi kéo khắp nơi, bễ nghễ thiên hạ, viết vĩnh hằng truyền thuyết? Duy ta vạn cổ vũ tôn! “Đại Vũ Tôn hệ thống” ở tay, từ đây trang bức làm mất mặt không cần sầu. Coi như đồng đội ngu như heo, chỉ cần thiếu gia vung tay lên, như thường mang ngươi trang bức mang ngươi phi! “Ngươi muội, có hay không như thế suy a…” Mạnh Tư Ngạo giẫy giụa từ trên giường đẩy lên nửa người, chỉ cảm thấy khắp toàn thân xương đều ở mơ hồ làm đau. Có thể không đau sao? Bị một Đoán Thể cảnh ba tầng gia hỏa đánh […]


30 tập - 6120