Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Filters
  Lọc Truyện
  Chọn thể loại
  Trạng thái
  Loại truyện

   Sắp xếp theo:

   Tam Thốn Hàn Mang

    

   2023-08-28
   tu-la-kiem-than.jpg

   Tu La Kiếm Thần

   3.5/5 - (17 Vote)
   Huyền Huyễn -
   52 tập | , | 3704

   Thiếu niên trời sinh Chí Tôn Thần mạch, lại bởi vì một khỏa thiện tâm rơi xuống trần thế. Ngập trời oán khí kích hoạt Thần Ma Lệnh, đến Thần giới vô thượng bá chủ truyền thừa, mười đại Thái Cổ Hung Thú chân huyết tôi thể, tại nghịch cảnh bên trong quật khởi! Lấy phàm nhân chi khu, đấu cái kia đầy trời Thần Phật, hỏi cái kia thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu? ! Đã Thần đã bất lực, vậy liền để Ma đến phổ độ chúng sinh!P/s: Được cái main sát phạt quyết đoán, đứa nào nổi sát ý là giết luôn không câu kéo nói nhiều. Lâu lâu pha chú xíu hài hước vào cho nội dung đỡ nhạt

   2022-05-29

   Tu La Đan Đế

   3.8/5 - (74 Vote)
   Huyền Huyễn -
   85 tập | | 105698

   – Có một loại người, tự sinh ra một khắc kia trở đi, liền nhất định bất phàm.
   Thiếu niên trời sinh Chí Tôn Thần Mạch, chúng tinh phủng nguyệt, tạo hóa thiên định, nhất định xưng hùng nhất phương, lại bởi vì một viên thiện tâm rơi xuống phàm trần.
   Ngút trời oán khí trong lúc vô tình kích hoạt Thần Ma Lệnh, được Thần Giới Vô Thượng Ma Chủ truyền thừa tạo hóa, Toan Nghê, Chân Hống, Thần Hoàng, Thao Thiết mười hai đại thái cổ hung thú chân huyết Thối Thể.
   Thiên Kiêu đẫm máu sống lại, luyện đến một viên sắt đá tâm, thề phải giết hết bất nghĩa đồ!
   Ta có Đan Tâm một viên, nại hà lương thiện thành họa;
   Liền biến hóa nhân gian tu la, hỏi thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu?
   Thần đã không có năng lực làm, Ma Tướng Phổ Độ chúng sinh!
   ♔ Cảnh Giới: Luyện Khí cảnh, Ngưng Chân cảnh, Nguyên Cương Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Tứ Cực bí cảnh (Đạo Cung, Mệnh Tuyền, Vạn Tượng, Tiên Đài), Thiên Nhân Cảnh, Quy Nhất Cảnh, Kim Đan Chủng Tử, Phong Hỏa Đại Kiếp (Thánh Nhân cảnh), Thiên Địa Pháp Tướng (Đại Thánh), Nghịch Thiên Cải Mệnh (chí thánh), Chuẩn Đế, Đại Đế, Thiên Đế…
   ♔ Vũ Khí: Tu La Kiếm
   REW: Main Là một thiên tài đúng chất. Có được Thần Ma Chí Tôn Mạch. Vì người yêu nên nguyện ý tróc ra Thần Mạch để cứu chửa. Nhưng khi cứu chửa xong main lại bị phản bội.
   ♔ Main đạt được một viên Thiên Kiếm Lệnh do một vị Tôn Giả của Vạn Kiếm Tông một trong những Tông Môn hàng đầu đưa cho.
   ♔ Main vì quá tức giận phẫn nộ đã đánh thức Thiên Kiếm Lệnh trở thành Thần Ma Lệnh. Thần Ma Lệnh ẩn chứa linh hồn Vô Thiên Ma Chủ. Là Thần Giới 72 ma thần chi chủ. Vì muốn báo thù nên đã đưa tất cả truyền thừa cho Main, thu Main làm đệ tử trước khi tan biến.
   ♔ Main bước lên con đường báo thù. Trở thành Tu La.
   * Không nói nhảm. Là kẻ thù không đội trời chung Main đồ toàn tộc.

   2020-12-18

   Vạn Đạo Kiếm Thần

   4.2/5 - (39 Vote)
   Huyền Huyễn -
   94 tập | | 31976

   – Vạn Đạo Kiếm Tôn – Vạn Đạo Kiếm Thần.
   Ngàn năm trước, Thiên Thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài ngoài ý muốn ngã xuống, ngàn năm sau trọng sinh trở về, lại kinh người phát hiện, nguyên lai kiếp trước chính mình ngã xuống, thế nhưng đều không phải là ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn! Kinh người kiếm đạo thiên phú, khủng bố trận pháp đại đạo, hoàn mỹ luyện đan thuật…

   Toàn năng mới là vương đạo! Nhậm ngươi kinh tài tuyệt diễm, không địch lại ta tùy tay nhất kiếm! Kiếm phong sở chỉ, không người có thể trở. Hóa thân Tu La, thành tựu Tu La đại đạo, ta phi tiên, lại muốn lục tiên phạt thần!

   Truyện chữ
   Truyện tranh
   Truyện ma
   Review phim
   Review truyện
   Sách audio
   Group chat
   Danh sách
   VIP