Dị Năng
Toàn Cầu Sát Lục: Bắt Đầu Giác Tỉnh SSS Cấp Thiên Phú
3.5/5 - (13 Vote)

Toàn cầu mười tỉ người, đồng thời hàng lâm chư thiên giết chóc thế giới. Tần Phong bắt đầu đã tỉnh lại Vô Thượng thiên phú! SSS cấp thiên phú —— vô tận rút ra! « vô tận rút ra: Nhưng đối với toàn bộ mục tiêu phát động rút ra, có thể được hiệu quả không tưởng được. » Hắn có thể rút ra toàn bộ! Bao quát rút ra Thần Ma! « vô tận rút ra thành công! Ngài đem tân thủ đoản đao rỉ sắt cùng cặn rút ra sạch sẽ, tân thủ đoản đao tấn thăng làm tinh xảo cương đao. » « tinh xảo cương đao: Lực công kích + 5, 1 giai vật phẩm. » « vô tận rút ra thành công! Ngài từ Hồng Mãng Thảo trung lấy ra Linh Thảo tinh tuý! » « Linh Thảo tinh tuý: Này tinh tuý hấp […]

,
25 tập - 7064