Sắp xếp theo:

  Thanh Sam Cách

   


  2022-12-12

  Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Thành Đại BOSS

  Tập mới 10 16 | 14680

  Thể Loại: 1v1, cẩu đạo, xây dựng thôn xóm, nói chung nhẹ nhõm lắm, truyện chỉ xoay quanh thôn – ra chương cực nhanh, bên đó có chương bên này sẽ có sau 30p Giới thiệu vắn tắt: Xuyên qua đến tu tiên giới, giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt, yêu thú đầy đất……Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là thành thành thật thật tại tân thủ thôn yên tĩnh tu luyện.

  2022-01-19

  Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Trở Thành Đại BOSS

  10 tập | 7630

  Xuyên qua đến Tu Tiên giới, giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt, yêu thú khắp nơi… Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là thành thành thật thật tại Tân Thủ thôn yên tĩnh tu luyện.