Khoa Huyễn
Elder God Cựu Thần Liệp Tràng
3.5/5 - (8 Vote)

“Tôn kính thợ săn, đây là ngài kế tiếp săn thú nhiệm vụ, thỉnh lựa chọn trong đó một cái hoàn thành.” Săn thú nhiệm vụ: Săn giết một đầu khủng long Nhiệm vụ thế giới 1: Dino Crisis, săn Giganotosaurus Nhiệm vụ thế giới 2: Kong:Skull Island, săn giết Tyrannosaurus Rex Nhiệm vụ thế giới 3: Monster Hunter: World, săn giết Brute Wyverns – Deviljho Lâm nhàn: “A…… Agumon có thể chứ ? Tính, ta dùng quyền hạn đổi mới một chút.” Khu vực săn bắn: “Săn thú nhiệm vụ đã đổi mới, thỉnh một lần nữa lựa chọn.” Săn thú nhiệm vụ: Bắt được một con oán linh. Nhiệm vụ thế giới 1: Ju-Oh, bắt được Takashi Saeki Kaya Nhiệm vụ thế giới 2: The Ring, bắt được Sadako Nhiệm vụ thế giới 3: A Wicked Ghost, bắt được Sở Nhân Mỹ Lâm nhàn: “Nhiếp…… Nhiếp Tiểu Thiến […]

-
10 tập - 635
Đồng Nhân
Cựu Thần Liệp Tràng
1/5 - (1 Vote)

“Tôn kính thợ săn, đây là ngài kế tiếp săn thú nhiệm vụ, thỉnh lựa chọn trong đó một cái hoàn thành.” Săn thú nhiệm vụ: Săn giết một đầu khủng long Nhiệm vụ thế giới 1: Dino Crisis, săn Giganotosaurus Nhiệm vụ thế giới 2: Kong:Skull Island, săn giết Tyrannosaurus Rex Nhiệm vụ thế giới 3: Monster Hunter: World, săn giết Brute Wyverns – Deviljho Lâm nhàn: “A…… Agumon có thể chứ ? Tính, ta dùng quyền hạn đổi mới một chút.” Khu vực săn bắn: “Săn thú nhiệm vụ đã đổi mới, thỉnh một lần nữa lựa chọn.” Săn thú nhiệm vụ: Bắt được một con oán linh. Nhiệm vụ thế giới 1: Ju-Oh, bắt được Takashi Saeki Kaya Nhiệm vụ thế giới 2: The Ring, bắt được Sadako Nhiệm vụ thế giới 3: A Wicked Ghost, bắt được Sở Nhân Mỹ Lâm nhàn: “Nhiếp…… Nhiếp Tiểu Thiến […]

-
15 tập - 2095