Sắp xếp theo:

  Trần Đình An

   


  2023-05-26
  Người Tại Cao Võ, Đọc Sách Liền Mạnh Lên

  Người Tại Cao Võ, Đọc Sách Liền Mạnh Lên

  5 tập | 6183 |

  Tần Vũ xuyên qua đến cao võ thế giới, thu hoạch được 【 võ si hệ thống 】, đọc sách liền có thể không ngừng mạnh lên.Người khác không cách nào nhập môn võ kỹ, Tần Vũ đọc một lần liền hoàn toàn nắm giữ.Không ai có thể đọc hiểu thượng cổ bí tịch, Tần Vũ đọc hơn mấy lượt liền có thể tu luyện đến đại thành!”Đinh, ngươi đọc cơ sở luyện thể thuật 100 lượt, thành công thu hoạch được mạnh nhất đạo thể!””Đinh, ngươi đọc Tiêu Dao Du 1000 lượt, thành công đột phá tới Võ Hoàng cảnh!””Đinh, ngươi đọc Chân Long Bảo Thuật 10000 lượt, thành công đột phá tới nửa bước Thánh Nhân cảnh!”Làm dị giới Boss đến, muốn chinh phục Lam Tinh lúc.Đã sớm vô địch Tần Vũ: “Ngươi muốn chết như thế nào?”