Huyền Huyễn
Miêu Yêu Bên Trong Vu Sư Thế Giới
2.6/5 - (4 Vote)

Eria Vương Quốc: Vị trí Cotola Đại Lục Tây Nam, Tiểu Vương Quốc, lập quốc đã 200 năm, tây tiếp Phong Bạo Dương, bắc gặp rừng đen Kedalon, vượt qua rừng rậm thì Đế Quốc Sima cùng phụ cận một chút tiểu vương quốc, nam tiếp Mutu Hoang Nguyên (Eria Vương Quốc miệt thị gọi là phương nam hoang nguyên), đông bộ cùng Auburn Vương Quốc giáp giới, Đông Nam là dãy núi Mour, vượt qua dãy núi thì Weima Công Quốc. Eria Vương Quốc lại có Ma Lực đê địa chi xưng, bởi vì 500 năm trước ba cái siêu việt Thiên Không Đại Vu Sư đẳng cấp phong hào Vu Vương tại phương nam hoang nguyên gió nhẹ bạo dương đại chiến, dẫn đến phương nam hoang nguyên Ma Lực hỗn loạn, trên Phong Bạo Dương thì được mở ra thế giới chi bích, vì tu bổ thế […]