Đông Phương
Ta, Vô Hạn Đầu Tư, Bị Vạn Tộc Kính Ngưỡng
4/5 - (9 Vote)

Lý Tuân xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, thức tỉnh rồi vô hạn đầu tư hệ thống. Từ đây. Cả thế giới cũng không giống nhau. “Đạo hữu, chỉ kém một bước là có thể đột phá nguyên khí cảnh ? Ta chỗ này vừa lúc có một viên Linh Nguyên Đan, có thể trợ đạo hữu giúp một tay!” « chúc mừng chủ nhân, đầu tư thành công, thu được hai mươi năm tu vi! » “Đạo hữu bị người trọng thương, đã thương tổn tới căn cơ ? Ta chỗ này có một viên Đại Đạo Kim Đan, vừa lúc có thể giúp ngươi khôi phục bị tổn thương căn cơ!” « chúc mừng chủ nhân, đầu tư thành công, thu được đế binh một thanh! » … . . Nhiều năm phía sau. Thái Huyền Đại Đế: “Năm xưa nếu không là Lý Tuân đạo hữu, tiễn […]