Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Tàn Lửa Trong Đêm Dài Audio

3/5 - (3 Vote)
2022-07-21
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
31
Lượt nghe: 2744

Trên Đất Xám tất cả mọi người tin tưởng, mai táng tại trong nguy hiểm cùng nạn đói chỗ sâu di tích nào đó, có thông hướng thế giới mới con đường, chỉ cần có thể tìm tới một chiếc chìa khóa đặc biệt, mở ra cánh cửa kia, liền có thể tiến vào thế giới mới.

Ở nơi đó, đại địa là phì nhiêu, tựa như sữa cùng mật chảy xuôi, ánh nắng là xán lạn, tựa hồ có thể tẩy đi rét lạnh cùng u ám. Mọi người không cần lại đối mặt hoang vu, quái vật, cảm nhiễm, nhiễu sóng cùng các loại sự vật nguy hiểm.

Ở nơi đó, hài tử là vui vẻ, trưởng thành là hạnh phúc, hết thảy đều là mỹ hảo.

Trên Đất Xám mỗi một vị học giả cổ vật, thợ săn di tích cùng nghiên cứu viên lịch sử đều biết, nơi này chính là thế giới mới.

……

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:45:27
2:
Tap 002 - 04:45:18
3:
Tap 003 - 04:17:59
4:
Tap 004 - 03:58:11
5:
Tap 005 - 04:13:10
6:
Tap 006 - 04:22:54
7:
Tap 007 - 04:01:19
8:
Tap 008 - 04:14:07
9:
Tap 009 - 04:17:31
10:
Tap 010 - 04:09:33
11:
Tap 011 - 04:16:27
12:
Tap 012 - 04:07:51
13:
Tap 013 - 04:16:32
14:
Tap 014 - 04:19:03
15:
Tap 015 - 04:10:19
16:
Tap 016 - 04:28:23
17:
Tap 017 - 04:25:16
18:
Tap 018 - 04:29:09
19:
Tap 019 - 04:12:56
20:
Tap 020 - 04:22:44
21:
Tap 021 - 04:15:37
22:
Tap 022 - 04:30:24
23:
Tap 023 - 04:33:13
24:
Tap 024 - 04:23:38
25:
Tap 025 - 04:08:59
26:
Tap 026 - 04:05:54
27:
Tap 027 - 04:48:39
28:
Tap 028 - 04:32:39
29:
Tap 029 - 04:04:28
30:
Tap 030 - 04:33:04
31:
Tap 031 - 01:33:28
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
Nghe thử server VIP