Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Thái Cổ Long Tượng Quyết Audio

3.8/5 - (85 Vote)
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Lượt nghe:
97779
Giọng nam: 199 tập 6 mới

Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm.

Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết. Lúc Lâm Phong từ thế giới một cái xa xôi tiểu thành đi ra, một đoạn truyền kỳ bởi vậy triển khai…

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
Ko Sv2 hoặc lỗi link
1:
Tap 001 - 07:18:38
2:
Tap 002 - 07:08:27
3:
Tap 003 - 07:02:40
4:
Tap 004 - 06:55:17
5:
Tap 005 - 06:50:43
6:
Tap 006 - 06:50:16
7:
Tap 007 - 07:00:47
8:
Tap 008 - 06:51:01
9:
Tap 009 - 06:53:18
10:
Tap 010 - 07:00:21
11:
Tap 011 - 07:05:58
12:
Tap 012 - 06:53:28
13:
Tap 013 - 06:59:36
14:
Tap 014 - 07:16:06
15:
Tap 015 - 07:17:07
16:
Tap 016 - 07:13:38
17:
Tap 017 - 07:24:34
18:
Tap 018 - 07:21:52
19:
Tap 019 - 07:01:46
20:
Tap 020 - 06:51:02
21:
Tap 021 - 06:49:24
22:
Tap 022 - 06:52:23
23:
Tap 023 - 06:52:04
24:
Tap 024 - 06:51:14
25:
Tap 025 - 07:00:08
26:
Tap 026 - 06:51:33
27:
Tap 027 - 06:54:39
28:
Tap 028 - 06:55:23
29:
Tap 029 - 07:12:38
30:
Tap 030 - 06:45:35
31:
Tap 031 - 06:45:54
32:
Tap 032 - 06:51:48
33:
Tap 033 - 06:55:37
34:
Tap 034 - 06:51:23
35:
Tap 035 - 06:58:08
36:
Tap 036 - 07:00:27
37:
Tap 037 - 06:51:07
38:
Tap 038 - 06:49:26
39:
Tap 039 - 06:42:33
40:
Tap 040 - 06:53:59
41:
Tap 041 - 06:36:01
42:
Tap 042 - 06:43:52
43:
Tap 043 - 06:48:04
44:
Tap 044 - 06:40:32
45:
Tap 045 - 06:38:42
46:
Tap 046 - 06:38:24
47:
Tap 047 - 06:30:52
48:
Tap 048 - 06:39:10
49:
Tap 049 - 06:35:25
50:
Tap 050 - 06:38:42
51:
Tap 051 - 06:37:23
52:
Tap 052 - 06:34:37
53:
Tap 053 - 06:33:19
54:
Tap 054 - 06:33:48
55:
Tap 055 - 06:37:17
56:
Tap 056 - 06:38:46
57:
Tap 057 - 06:26:19
58:
Tap 058 - 06:28:55
59:
Tap 059 - 06:27:45
60:
Tap 060 - 06:29:53
61:
Tap 061 - 06:29:30
62:
Tap 062 - 06:26:10
63:
Tap 063 - 06:33:41
64:
Tap 064 - 06:35:59
65:
Tap 065 - 06:51:36
66:
Tap 066 - 06:38:48
67:
Tap 067 - 06:38:16
68:
Tap 068 - 06:42:07
69:
Tap 069 - 06:35:06
70:
Tap 070 - 06:39:29
71:
Tap 071 - 06:39:53
72:
Tap 072 - 06:35:54
73:
Tap 073 - 06:38:48
74:
Tap 074 - 06:46:40
75:
Tap 075 - 06:49:33
76:
Tap 076 - 06:51:37
77:
Tap 077 - 06:44:08
78:
Tap 078 - 06:41:19
79:
Tap 079 - 06:33:45
80:
Tap 080 - 06:35:33
81:
Tap 081 - 06:29:19
82:
Tap 082 - 06:33:39
83:
Tap 083 - 06:31:29
84:
Tap 084 - 06:28:08
85:
Tap 085 - 06:34:34
86:
Tap 086 - 06:34:09
87:
Tap 087 - 06:33:49
88:
Tap 088 - 06:41:40
89:
Tap 089 - 06:44:18
90:
Tap 090 - 06:43:55
91:
Tap 091 - 06:39:15
92:
Tap 092 - 06:38:49
93:
Tap 093 - 06:37:47
94:
Tap 094 - 06:31:35
95:
Tap 095 - 06:41:16
96:
Tap 096 - 06:44:28
97:
Tap 097 - 06:44:19
98:
Tap 098 - 06:38:39
99:
Tap 099 - 06:34:55
100:
Tap 100 - 06:34:44
101:
Tap 101 - 06:34:38
102:
Tap 102 - 06:37:14
103:
Tap 103 - 06:39:07
104:
Tap 104 - 06:37:08
105:
Tap 105 - 06:39:26
106:
Tap 106 - 06:55:32
107:
Tap 107 - 06:45:46
108:
Tap 108 - 06:43:42
109:
Tap 109 - 06:51:54
110:
Tap 110 - 06:43:05
111:
Tap 111 - 06:25:21
112:
Tap 112 - 06:31:44
113:
Tap 113 - 06:23:26
114:
Tap 114 - 06:20:41
115:
Tap 115 - 06:23:26
116:
Tap 116 - 06:33:07
117:
Tap 117 - 06:41:24
118:
Tap 118 - 06:40:17
119:
Tap 119 - 06:39:32
120:
Tap 120 - 06:33:34
121:
Tap 121 - 03:17:39
122:
Tap 122 - 03:18:24
123:
Tap 123 - 06:06:03
124:
Tap 124 - 05:57:15
125:
Tap 125 - 06:09:58
126:
Tap 126 - 06:30:33
127:
Tap 127 - 07:02:24
128:
Tap 128 - 06:39:24
129:
Tap 129 - 06:40:56
130:
Tap 130 - 06:55:33
131:
Tap 131 - 06:57:02
132:
Tap 132 - 07:03:45
133:
Tap 133 - 06:39:14
134:
Tap 134 - 06:56:25
135:
Tap 135 - 06:52:51
136:
Tap 136 - 06:45:13
137:
Tap 137 - 06:36:53
138:
Tap 138 - 07:04:33
139:
Tap 139 - 07:01:48
140:
Tap 140 - 07:14:45
141:
Tap 141 - 07:12:02
142:
Tap 142 - 07:06:24
143:
Tap 143 - 07:02:34
144:
Tap 144 - 04:26:05
145:
Tap 145 - 04:22:29
146:
Tap 146 - 04:45:57
147:
Tap 147 - 05:15:52
148:
Tap 148 - 04:49:55
149:
Tap 149 - 04:28:00
150:
Tap 150 - 04:25:45
151:
Tap 151 - 04:49:53
152:
Tap 152 - 04:12:23
153:
Tap 153 - 04:35:01
154:
Tap 154 - 04:26:19
155:
Tap 155 - 04:50:41
156:
Tap 156 - 04:47:10
157:
Tap 157 - 04:41:05
158:
Tap 158 - 05:17:19
159:
Tap 159 - 05:52:58
160:
Tap 160 - 05:47:24
161:
Tap 161 - 06:10:00
162:
Tap 162 - 05:38:32
163:
Tap 163 - 05:37:54
164:
Tap 164 - 04:52:32
165:
Tap 165 - 05:02:42
166:
Tap 166 - 05:45:16
167:
Tap 167 - 05:30:07
168:
Tap 168 - 05:50:52
169:
Tap 169 - 05:53:48
170:
Tap 170 - 05:17:13
171:
Tap 171 - 04:43:03
172:
Tap 172 - 05:00:09
173:
Tap 173 - 05:05:21
174:
Tap 174 - 04:30:31
175:
Tap 175 - 04:50:06
176:
Tap 176 - 04:32:16
177:
Tap 177 - 05:18:29
178:
Tap 178 - 04:51:09
179:
Tap 179 - 04:44:29
180:
Tap 180 - 04:21:33
181:
Tap 181 - 04:36:15
182:
Tap 182 - 04:08:10
183:
Tap 183 - 03:57:28
184:
Tap 184 - 04:13:53
185:
Tap 185 - 05:24:09
186:
Tap 186 - 04:56:51
187:
Tap 187 - 04:58:27
188:
Tap 188 - 04:38:46
189:
Tap 189 - 04:36:42
190:
Tap 190 - 05:41:16
191:
Tap 191 - 05:10:25
192:
Tap 192 - 05:09:50
193:
Tap 193 - 04:47:12
194:
Tap 194 - 05:12:36
195:
Tap 195 - 05:07:23
196:
Tap 196 - 05:42:34
197:
Tap 197 - 05:56:11
198:
Tap 198 - 05:22:08
199:
Tap 199 - 05:17:16
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
Truyện Thái Cổ Long Tượng Quyết Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 199. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thái Cổ Long Tượng Quyết tại đây:

Truyện đề cử:

2023-09-22
tai-cau-dao-ben-trong-truong-sinh-danh-dau-ben-trong-vo-dich.jpeg

Tại Cẩu Đạo Bên Trong Trường Sinh, Đánh Dấu Bên Trong Vô Địch

4.5/5 - (2 Vote)
Đông Phương -
4 tập | 394

Xuyên qua tới Vương Đạo liền tại hệ thống phụ trợ phía dưới đã thức tỉnh “Tuyên Cổ Vĩnh Hằng Thể”, mặc cho ngươi vạn cổ đại năng, tuyệt thế Tiên Đế đều không thể thương tới hắn mảy may! Chỉ có tuế nguyệt mới có thể đem hắn ma diệt! Cho nên Vương Đạo yên tâm cẩu yên lặng đánh dấu, Đại Đạo Thiên Thể. . . Thế giới bản nguyên. . . Thánh Kỳ Lân tinh huyết. . . Tổ Long tinh huyết. . . Vĩnh Hằng Tiên Kim. . . Các loại công pháp bí tịch, tiên khí đế binh, khoáng cổ kỳ trân bị hắn từng cái thu vào trong lòng, nhàm chán bên trong bồi dưỡng mấy cái tên đệ tử, đại đệ tử Bản Thể Tiên Viêm, có thể phần diệt Đại Đế! Nhị đệ tử Chư Thiên Tinh Thần Thể, tiên nhân chi tư! Tam đệ tử Hỗn Độn Thanh Liên. . .

2023-09-21
bai-lan-the-tu-ta-viet-bach-trieu-hoang-hau-nhap-yen-chi-binh.jpeg

Bãi Lạn Thế Tử, Ta Viết Bách Triều Hoàng Hậu Nhập Yên Chi Bình

5/5 - (2 Vote)
Huyền Ảo -
10 tập | 628

Xuyên việt huyền huyễn thế giới, Lục Niệm Ly trở thành Đại Phụng hoàng triều Trấn Bắc Vương Thế tử, lại là trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện, bị ép hóa thân hoàng triều đệ nhất hoàn khố, thu hoạch được bày nát hệ thống.Chỉ cần bày nát liền có thể thu hoạch được ban thưởng, thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo Bách Hiểu đường, tuyệt thế sát thủ Lục Kiếm Nô, truyền thế danh kiếm Thiên Vấn, tung hoành thiên hạ Đại Tuyết Long kỵ. . .Tu luyện? Tranh bá? Không tồn tại! Gánh hát nghe hát, phong hoa tuyết nguyệt, không làm nhân sự, mở bày!Thế tử một mình sáng tạo Yên Chi bình, bách triều Hoàng hậu đều nhập bảng!Một ngày kia, bản Thế tử muốn giơ lên Yên Chi bình, bảng khai thiên môn. Thử hỏi trên trời tiên tử, ai dám tới đây nhân gian!

2023-09-21
chu-thien-chien-truong-bat-dau-ta-o-hong-hoang-mo-ra-tham-uyen-thong-dao.jpeg

Chư Thiên Chiến Trường: Bắt Đầu Ta Ở Hồng Hoang Mở Ra Thâm Uyên Thông Đạo

4/5 - (4 Vote)
Hệ Thống -
7 tập | 1028

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Chư Thiên Chiến Trường: Bắt Đầu Ta Ở Hồng Hoang Mở Ra Thâm Uyên Thông Đạo »Tô Thần xuyên việt đến rồi Hồng Hoang Thế Giới, kết quả bắt đầu liền mở ra Thâm Uyên thông đạo.Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang cùng Vô Tận Thâm Uyên hai cái vị diện sôi trào, Thiên Đạo ý chí và Thâm Uyên Chúa Tể lẫn nhau mơ ước.Thâm Uyên Ác Ma như thủy triều từ thông đạo tuôn ra, ở Thiên Đạo ý chí bày mưu đặt kế phía dưới, Hồng Hoang đi hướng phát sinh chếch đi.Từ đó Vu Yêu Nhị Tộc không lại đại chiến không ngớt, Tam Thanh không lại lẫn nhau nhằm vào tính kế, tây phương Phật Giáo cũng không đoái hoài tới đào đông phương góc nhà, ngược lại vội vàng tính kế Thâm Uyên Ác Ma.Không được ưa thích Vu Yêu Nhị Tộc, trở thành đối kháng Ác Ma quân chủ lực.Thánh Nhân đệ tử bỏ xuống quá khứ thành kiến, liên hợp đối kháng Thâm Uyên Ác Ma.Nhân tộc tu sĩ đại quân giữ được một tòa lại một tọa pháo đài, kích sát vô số Ác Ma.Nhưng mà, Thâm Uyên vị diện chỉ là vừa mới bắt đầu.Làm Tô Thần từng bước đem Ma Giới, Thần Giới, Vong Linh giới, Marvel thế giới thông đạo mở ra thời điểm, một cái đáng sợ Chư Thiên Chiến Trường đang từ từ hình thành.Chú thích: Hồng Hoang có nhiều phiên bản sức mạnh, Thâm Uyên cũng thế, nó giống như Marvel chủ vũ trụ Earth-616 với Earth-199999. Nên khi đọc truyện, các thế giới bị liên kết với Chư Thiên Chiến Trường, cấp bậc sức mạnh sẽ dựa theo tác giả.Giới thiệu qua về Thâm Uyên: trong nhiều truyện, Thâm Uyên đều là nơi hội tụ ác niệm, tà niệm, mặt trái của thế giới, vũ trụ… có vô số chủng tộc, chuyên xâm lấn các thế giới khác nhau.Cấp độ sức mạnh của Thâm Uyên phụ thuộc vào sức mạnh của mặt phải thế giới, ví dụ trong truyện x, cả vị diện chỉ là 1 thế giới, thì sức mạnh của Thâm Uyên này là nhỏ yếu nhất, vị diện là vũ trụ, Thâm Uyên sẽ cực mạnh, vì nó hấp thu mặt trái của vũ trụ đấy.Trong truyện này, map là cả chư thiên vạn giới, cho nên Thâm Uyên ở đây là bản Pro Ultra Max Plus. Mạnh ngang Hồng Hoang.TRUYỆN TÁC RA HƠN 200C, NHƯNG MỖI CHƯƠNG ĐỀU CÓ HƠN 4K CHỮ. NÊN CŨNG CÓ THỂ COI NGANG VỚI 300-350 CHƯƠNG BÌNH THƯỜNG.

2023-09-21
toan-dan-linh-chu-tu-nguoi-lam-vuon-den-than-nong-dai-de.jpeg

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Từ Người Làm Vườn Đến Thần Nông Đại Đế!

2/5 - (6 Vote)
Huyền Ảo -
5 tập | 911

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân lĩnh chủ: Từ người làm vườn đến Thần Nông Đại Đế! »Ngoại Thần xâm lấn Lam Tinh, Vĩnh Dạ hàng lâm. May mắn Thiên Đạo giác tỉnh, mỗi người có thể chuyển chức thành lĩnh chủ, chống đỡ thi triều, Trùng Tộc chờ(các loại)!Đáng sợ hơn là, Ma Thần còn ý đồ sửa chữa lịch sử, từ trên căn bản hủy diệt nhân loại!Từng cái dị văn mang, thời không phó bản xuất hiện.Giang Dạ xuyên việt đến tận đây, chưa từng nghĩ chuyển chức thành yếu nhất thực vật lĩnh chủ: Người làm vườn.Nhưng kiếp trước khai thác game phần mềm hack hóa thành Ngón Tay Vàng!Không chỉ có thể triệu hoán hoa hướng dương, Peashooter, còn có thể tiến hành biên tập, hợp thành!« hoa hướng dương » dung hợp « Thiểm Thiểm trái cây »= lóng lánh thái dương hoa hướng dương« Doom-shroom » dung hợp « chiết xuất urani »= mạt nhật nấm hạt nhân!« Bonk Choy » dung hợp « Star Platinum »= Quyền Hoàng thái sư phụ« Tequila » dung hợp « Tuyệt Thế Kiếm Hồn »= Cửu Diệp kiếm thảo!Làm ngày tận thế tới, vô tận thi triều bao phủ thành thị.Giang Dạ lại thuận tay trồng ra một Đóa Đóa đám mây hình nấm, thậm chí tế xuất Dual Vector Foil Walnut nghiền ép Ma Thần lúc.Đám người hỏng mất.“Cái này TM là thực vật lĩnh chủ ?”Từ Hắc Thiết 1 level bắt đầu, cấp 10 Thanh Đồng, 20 cấp Bạch Ngân, 30 cấp Hoàng Kim, cấp 40 Bạch Kim, 50 cấp Kim Cương, cấp 60 Thánh giai, cấp 70 Sử Thi, cấp 80 Truyền Kỳ, 90 cấp Bán Thần. 100 cấp, thần!
Cần tìm hình ảnh thực vật nào, chỉ cần ra gg hình ảnh thêm từ pvz, ví dụ Tequila pvz, Bonk Choy pvz…
Main có 1 ny từ đầu

2023-09-21
trong-sinh-chi-phe-tai-dot-kich.jpeg

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

2/5 - (2 Vote)
Cổ Đại -
6 tập | 329

Tình trạng: Hoàn (261 chương + 1 phiên ngoại)
Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, tây huyễn, dị thế, xuyên việt, ma pháp, hào môn thế gia, ngược luyến, cường cường, thăng cấp, chủ thụ, nhiều CP, nghịch tập, vả mặt, 1v1, thanh thủy văn
Edit: Méoo~____________________Văn án:Kỳ Thiếu Vinh là một linh hồn xuyên không đến một dị giới khác, nơi đây không giống thế giới hiện đại, con người ở đây có thể tu luyện, lại còn có ma pháp.Đời trước là thanh niên, thế nhưng xuyên qua lại trở thành bào thai, lưu giữ lại tất cả các ký ức, nỗ lực ở thế giới này sinh tồn.“Thiếu gia, người Trang gia tới từ hôn.”“Vị hôn phu nghe nói khuynh quốc khuynh thành của ta kia rốt cuộc cũng quyết định đá ta rồi sao?”“Ta nghĩ đúng vậy.”“Ta đi nhìn thử vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết này xem có phải 360° không góc chết như trong truyền thuyết hay không, dù thế nào cũng chỉ mới nhìn một bức họa, nói không chừng còn cần ta tới sửa mắt nắn mặt lại cho hắn.”“Trên thực tế, hắn không có tới.”“Hắn không tới, ngay cả từ hôn cũng không tới, đúng là tên đê tiện thiếu đạo đức!”“Hắn nhất định sẽ gặp báo ứng!”

2023-09-20
nhan-thuong.jpeg

Nhân Thường

2.2/5 - (5 Vote)
Huyền Huyễn -
7 tập | 432

Nguyên Văn xuyên không vào thế giới tu giả, sinh ra cùng hắn còn có một người anh song sinh.Hai anh em vừa sinh ra mỗi người đã chú định một đường riêng…Một người nhân sinh đỉnh phong, luôn theo chính nghĩa trừ ma diệt ác. Một kẻ hắt hủi lưu lạc từ nhỏ, gặp nhiều hoạn nạn mà sa vào ma đạo, vô tình sát phạt.Sau nhiều năm lưu lạc, để rồi tạo hoá trớ trêu cho hai người gặp nhau.Liệu rằng người kia có vì chính nghĩa mà vứt bỏ tình thân?Kẻ này có vì hận thù mà vô tình?****truyện được tác giả viết ra chia sẻ tới độc giả nhằm có những phút giây chiêm nghiệm và giải trí. Truyện không truyền bá tư tưởng. … Một vài địa danh và tên nhân vật nếu có trùng hợp với ngoài đời thật. Xin cũng đừng cho là giống nhau.

Truyện có 1 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủ
TOP
Lọc truyện
Tr Tranh Audio
VIP-Tải
Danh sách
VIP