Thái Sơ

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
– Một cây sinh vạn đóa hoa, thiên hạ đạo môn quy nhất gia.

Pháp thuật biến hóa muôn vàn, lòng người lại tuyên cổ bất biến