Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Thâm Không Chi Hạ Audio

2.7/5 - (8 Vote)
2021-03-22
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
27
Lượt nghe: 2614

– “Đây là một viên bình thường nhất hằng tinh, khoảng cách ta ước chừng 4.37 năm ánh sáng.”
“Quay chung quanh hằng tinh đệ tam hành tinh tràn ngập nước trạng thái lỏng, là dễ dàng nhất dựng dục cacbonyl loại sinh mệnh hoàn cảnh. Ta đem viên tinh cầu này gọi Lam tinh.”
“Căn cứ quan trắc, Lam tinh người chưa hoàn toàn lợi dụng hành tinh nguồn năng lượng, văn minh cấp bậc vì K3 cấp. Tuyệt đại đa số Lam tinh người như cũ làm lao động chân tay, nhà khoa học tỉ lệ không vượt qua một phần ngàn.”
“Buồn cười chính là, nghệ nhân có thể đạt được tài nguyên, viễn siêu nhà khoa học…”
Hủy diệt đi, lam tinh người!

Anh hùng xương khô không người hỏi, con hát gia sự thiên hạ biết, nghe khó nghe, nhưng cũng là chân thực tình trạng.

Khi anh hùng chết đi, không có tiếng tăm gì, không ai biết, không ai đến phúng viếng.
Cái nào đó lớn nhà khoa học yên lặng chết đi, chỉ có người trong vòng biết, truyền thông căn bản mặc kệ không hỏi.
Nhưng cái nào đó con hát kết hôn hoặc là ly hôn, phô thiên cái địa tất cả đều là đưa tin, truyền thông hận không thể dùng tất cả trang bìa đến đưa tin những vật này.

Thâm Không phía dưới, tinh hà óng ánh, văn minh vô số… Nơi này là mặt trăng căn cứ số 1, theo một lần xưa nay chưa từng có siêu cường vụ nổ hạt nhân, một chiếc vô cùng to lớn siêu cấp chiến hạm chính thức hát vang xuất phát! Nó là nhân loại hi vọng cuối cùng, tên là… Noah!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:44:13
2:
Tap 002 - 04:28:49
3:
Tap 003 - 04:11:59
4:
Tap 004 - 04:10:30
5:
Tap 005 - 04:10:57
6:
Tap 006 - 03:56:49
7:
Tap 007 - 03:38:01
8:
Tap 008 - 03:28:58
9:
Tap 009 - 03:34:40
10:
Tap 010 - 03:14:48
11:
Tap 011 - 03:17:24
12:
Tap 012 - 03:09:49
13:
Tap 013 - 03:21:42
14:
Tap 014 - 03:28:06
15:
Tap 015 - 03:30:26
16:
Tap 016 - 03:29:36
17:
Tap 017 - 03:36:25
18:
Tap 018 - 03:30:51
19:
Tap 019 - 03:28:36
20:
Tap 020 - 03:34:19
21:
Tap 021 - 03:30:29
22:
Tap 022 - 03:19:29
23:
Tap 023 - 03:44:18
24:
Tap 024 - 03:42:32
25:
Tap 025 - 03:57:39
26:
Tap 026 - 04:09:15
27:
Tap 027 - 03:26:40
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
Nghe thử server VIP