Thần Cấp Phản Phái

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 82
Trạng thái:
Lượt nghe: 8754
【Tháng: 286】【Tuần: 62】【Ngày: 5
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:02:19
2:
Tap 002 - 04:14:36
3:
Tap 003 - 03:54:44
4:
Tap 004 - 04:01:28
5:
Tap 005 - 03:49:17
6:
Tap 006 - 04:05:54
7:
Tap 007 - 04:04:34
8:
Tap 008 - 04:24:40
9:
Tap 009 - 04:17:14
10:
Tap 010 - 04:02:42
11:
Tap 011 - 04:03:41
12:
Tap 012 - 04:32:32
13:
Tap 013 - 04:29:36
14:
Tap 014 - 04:24:41
15:
Tap 015 - 04:07:04
16:
Tap 016 - 03:54:40
17:
Tap 017 - 03:37:46
18:
Tap 018 - 03:18:26
19:
Tap 019 - 03:18:19
20:
Tap 020 - 03:32:32
21:
Tap 021 - 03:34:48
22:
Tap 022 - 03:54:25
23:
Tap 023 - 03:41:32
24:
Tap 024 - 03:39:52
25:
Tap 025 - 03:45:55
26:
Tap 026 - 03:43:46
27:
Tap 027 - 03:31:39
28:
Tap 028 - 04:00:11
29:
Tap 029 - 04:24:07
30:
Tap 030 - 04:08:26
31:
Tap 031 - 04:11:29
32:
Tap 032 - 04:16:20
33:
Tap 033 - 04:21:19
34:
Tap 034 - 03:59:40
35:
Tap 035 - 04:10:01
36:
Tap 036 - 04:20:18
37:
Tap 037 - 04:33:51
38:
Tap 038 - 04:41:40
39:
Tap 039 - 04:25:23
40:
Tap 040 - 04:43:41
41:
Tap 041 - 05:11:11
42:
Tap 042 - 04:28:03
43:
Tap 043 - 04:03:01
44:
Tap 044 - 03:42:16
45:
Tap 045 - 03:49:57
46:
Tap 046 - 03:37:59
47:
Tap 047 - 04:02:48
48:
Tap 048 - 03:48:56
49:
Tap 049 - 04:18:47
50:
Tap 050 - 04:06:51
51:
Tap 051 - 04:34:00
52:
Tap 052 - 04:15:04
53:
Tap 053 - 04:40:16
54:
Tap 054 - 04:44:13
55:
Tap 055 - 04:43:53
56:
Tap 056 - 04:49:15
57:
Tap 057 - 04:32:25
58:
Tap 058 - 04:44:05
59:
Tap 059 - 04:26:21
60:
Tap 060 - 04:22:33
61:
Tap 061 - 04:04:52
62:
Tap 062 - 04:08:57
63:
Tap 063 - 03:57:48
64:
Tap 064 - 04:30:11
65:
Tap 065 - 04:48:03
66:
Tap 066 - 04:41:33
67:
Tap 067 - 04:33:01
68:
Tap 068 - 04:36:12
69:
Tap 069 - 04:36:31
70:
Tap 070 - 04:27:50
71:
Tap 071 - 04:39:16
72:
Tap 072 - 04:34:24
73:
Tap 073 - 04:24:04
74:
Tap 074 - 04:19:47
75:
Tap 075 - 04:33:04
76:
Tap 076 - 04:20:24
77:
Tap 077 - 04:26:43
78:
Tap 078 - 03:45:48
79:
Tap 079 - 03:47:53
80:
Tap 080 - 03:12:39
81:
Tap 081 - 04:06:07
82:
Tap 082 - 04:38:04

Player ID does not exist!
Tuyết bay ngợp trời xạ bạch lộc, cười thư thần hiệp ỷ bích uyên, tìm tần đại Đường tiên kiếm truyền, thủy hử Tây du Tam quốc chí, Harry chiếc nhẫn thuyền hải tặc, Lôi Thần sắt thép cùng phục liên, anh hùng sắc đẹp lại còn xinh đẹp, làm sao đại phản phái giá lâm!
Đỗ Dự mặc vào , tự mang cấp thần phản phái thuộc tính ( lang cố quyến cuồng )!
Các loại thần Khang Đa:
1. Tất gia nhập phản phái thế lực, BOSS tử vong xoá bỏ.
2. Tất lừa bịp thu nữ chủ, xong không được xoá bỏ.
3. Tất hoàn thành ba cái phản phân ra vụ, bằng không xoá bỏ.
Các loại thần phúc lợi: phản phái hối đoái hệ thống: phản phái trị có thể hối đoái nhân vật chính skill, có thể hối đoái vai nữ chính! Chuyện xấu làm được : khô đến nhiều, skill trướng đến nhanh.
Đỗ Dự chỉ làm thật bốn cái sự: nhân vật chính chi địch, hiệp nữ ma tinh, BOSS chi hữu, người mạo hiểm nội gian.
4 triệu tự vô hạn lưu lão thư ( vô hạn chi mỹ kịch không gian ), 2. 5 vạn thu gom, 1700 đều đính, một năm nhật đều càng 1 vạn chữ, phẩm chất bảo đảm, xin mọi người yên tâm thu gom chống đỡ.