Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Thần Long Chiến Audio

3.8/5 - (63 Vote)
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Lượt nghe:
69027
Giọng nam: 192 tập 7 mới

Trăm năm trọng sinh, chỉ vì lại bước lên đỉnh phong, kiếm trảm Thương Khung, tìm về đã từng thuộc về mình truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh trăm năm về sau, Tu Vô Thượng Thần Công, năm thước Thanh Phong vượt mọi chông gai, tranh bá thiên hạ. Có chết không hối hận tu hành đường, Chiến Huyết vĩnh cửu bất diệt, để Lão Tô mang ngươi đi vào sáng chói mỹ lệ Huyền Huyễn Thế Giới, cùng nhân vật chính cùng một chỗ đạp vào tranh bá chi lộ, tự nhiên Chiến Huyết cùng mồ hôi. Đừng so với ta luyện đan, thập thành đan tiện tay tựu tới.

Đừng so với ta tấn cấp tốc độ, xấu hổ chết ta ngươi cũng không chịu trách nhiệm. Đừng so với ta kinh nghiệm tu luyện, ta là lão tổ. Giang Trần tồn tại, nhất định xấu hổ sát hàng vạn hàng nghìn thiên tài…

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:39:20
2:
Tap 002 - 05:25:02
3:
Tap 003 - 05:23:00
4:
Tap 004 - 05:21:54
5:
Tap 005 - 05:21:37
6:
Tap 006 - 05:23:35
7:
Tap 007 - 05:20:36
8:
Tap 008 - 05:23:36
9:
Tap 009 - 05:22:21
10:
Tap 010 - 05:18:28
11:
Tap 011 - 05:21:02
12:
Tap 012 - 05:18:45
13:
Tap 013 - 05:21:45
14:
Tap 014 - 05:13:27
15:
Tap 015 - 05:21:13
16:
Tap 016 - 05:19:33
17:
Tap 017 - 05:19:03
18:
Tap 018 - 05:09:29
19:
Tap 019 - 05:14:39
20:
Tap 020 - 05:15:20
21:
Tap 021 - 05:11:38
22:
Tap 022 - 05:18:05
23:
Tap 023 - 05:18:58
24:
Tap 024 - 05:21:22
25:
Tap 025 - 05:13:21
26:
Tap 026 - 05:19:46
27:
Tap 027 - 05:13:36
28:
Tap 028 - 05:15:19
29:
Tap 029 - 05:07:50
30:
Tap 030 - 05:14:25
31:
Tap 031 - 05:16:54
32:
Tap 032 - 05:09:06
33:
Tap 033 - 05:01:25
34:
Tap 034 - 05:11:38
35:
Tap 035 - 05:11:20
36:
Tap 036 - 05:06:00
37:
Tap 037 - 05:08:03
38:
Tap 038 - 05:18:24
39:
Tap 039 - 05:06:44
40:
Tap 040 - 05:13:00
41:
Tap 041 - 04:35:32
42:
Tap 042 - 04:42:13
43:
Tap 043 - 05:04:35
44:
Tap 044 - 04:34:04
45:
Tap 045 - 04:58:33
46:
Tap 046 - 03:35:07
47:
Tap 047 - 03:35:17
48:
Tap 048 - 03:34:03
49:
Tap 049 - 03:35:42
50:
Tap 050 - 03:37:47
51:
Tap 051 - 03:37:43
52:
Tap 052 - 03:38:28
53:
Tap 053 - 03:37:44
54:
Tap 054 - 03:39:06
55:
Tap 055 - 03:37:09
56:
Tap 056 - 03:53:53
57:
Tap 057 - 04:11:00
58:
Tap 058 - 03:42:18
59:
Tap 059 - 03:53:07
60:
Tap 060 - 04:00:06
61:
Tap 061 - 03:42:35
62:
Tap 062 - 04:30:23
63:
Tap 063 - 05:06:31
64:
Tap 064 - 05:04:58
65:
Tap 065 - 04:22:09
66:
Tap 066 - 04:41:15
67:
Tap 067 - 03:55:10
68:
Tap 068 - 03:41:16
69:
Tap 069 - 03:47:29
70:
Tap 070 - 04:06:28
71:
Tap 071 - 03:34:19
72:
Tap 072 - 03:43:26
73:
Tap 073 - 03:35:33
74:
Tap 074 - 03:32:41
75:
Tap 075 - 03:34:10
76:
Tap 076 - 04:06:10
77:
Tap 077 - 03:45:26
78:
Tap 078 - 03:33:52
79:
Tap 079 - 03:36:13
80:
Tap 080 - 03:33:02
81:
Tap 081 - 03:35:25
82:
Tap 082 - 03:34:23
83:
Tap 083 - 03:35:50
84:
Tap 084 - 03:38:36
85:
Tap 085 - 03:52:23
86:
Tap 086 - 03:59:27
87:
Tap 087 - 03:50:47
88:
Tap 088 - 03:50:54
89:
Tap 089 - 03:47:11
90:
Tap 090 - 03:46:53
91:
Tap 091 - 03:46:56
92:
Tap 092 - 03:50:36
93:
Tap 093 - 03:49:32
94:
Tap 094 - 03:51:23
95:
Tap 095 - 03:48:07
96:
Tap 096 - 03:46:47
97:
Tap 097 - 03:45:52
98:
Tap 098 - 03:44:58
99:
Tap 099 - 03:47:22
100:
Tap 100 - 03:52:42
101:
Tap 101 - 03:50:16
102:
Tap 102 - 03:46:04
103:
Tap 103 - 03:49:42
104:
Tap 104 - 03:47:30
105:
Tap 105 - 03:45:18
106:
Tap 106 - 03:48:02
107:
Tap 107 - 03:49:46
108:
Tap 108 - 03:49:29
109:
Tap 109 - 03:44:47
110:
Tap 110 - 03:54:37
111:
Tap 111 - 03:49:16
112:
Tap 112 - 03:54:47
113:
Tap 113 - 03:52:18
114:
Tap 114 - 03:53:17
115:
Tap 115 - 03:49:31
116:
Tap 116 - 03:44:01
117:
Tap 117 - 03:49:41
118:
Tap 118 - 03:49:19
119:
Tap 119 - 03:48:43
120:
Tap 120 - 03:52:03
121:
Tap 121 - 03:52:58
122:
Tap 122 - 03:47:57
123:
Tap 123 - 03:50:08
124:
Tap 124 - 03:50:59
125:
Tap 125 - 03:46:03
126:
Tap 126 - 03:45:30
127:
Tap 127 - 03:44:30
128:
Tap 128 - 03:52:50
129:
Tap 129 - 03:44:48
130:
Tap 130 - 03:47:53
131:
Tap 131 - 03:46:54
132:
Tap 132 - 03:45:05
133:
Tap 133 - 03:41:32
134:
Tap 134 - 03:43:47
135:
Tap 135 - 03:41:55
136:
Tap 136 - 03:42:11
137:
Tap 137 - 03:42:03
138:
Tap 138 - 03:43:15
139:
Tap 139 - 03:43:41
140:
Tap 140 - 03:47:18
141:
Tap 141 - 03:39:00
142:
Tap 142 - 03:41:41
143:
Tap 143 - 03:43:27
144:
Tap 144 - 03:44:41
145:
Tap 145 - 03:42:39
146:
Tap 146 - 03:47:00
147:
Tap 147 - 03:47:30
148:
Tap 148 - 03:42:29
149:
Tap 149 - 03:42:01
150:
Tap 150 - 03:43:27
151:
Tap 151 - 03:41:08
152:
Tap 152 - 03:40:24
153:
Tap 153 - 03:44:58
154:
Tap 154 - 03:52:47
155:
Tap 155 - 06:58:33
156:
Tap 156 - 03:39:37
157:
Tap 157 - 02:23:07
158:
Tap 158 - 03:40:08
159:
Tap 159 - 03:42:33
160:
Tap 160 - 03:38:09
161:
Tap 161 - 03:38:39
162:
Tap 162 - 03:38:41
163:
Tap 163 - 03:37:05
164:
Tap 164 - 03:38:44
165:
Tap 165 - 03:41:20
166:
Tap 166 - 03:37:32
167:
Tap 167 - 03:38:33
168:
Tap 168 - 03:37:07
169:
Tap 169 - 03:38:59
170:
Tap 170 - 05:19:08
171:
Tap 171 - 06:26:44
172:
Tap 172 - 06:02:45
173:
Tap 173 - 05:53:54
174:
Tap 174 - 05:43:27
175:
Tap 175 - 05:56:12
176:
Tap 176 - 06:17:48
177:
Tap 177 - 05:38:53
178:
Tap 178 - 05:35:41
179:
Tap 179 - 05:25:20
180:
Tap 180 - 05:34:52
181:
Tap 181 - 05:51:51
182:
Tap 182 - 06:04:14
183:
Tap 183 - 05:55:19
184:
Tap 184 - 05:41:13
185:
Tap 185 - 05:19:46
186:
Tap 186
187:
Tap 187
188:
Tap 188
189:
Tap 189
190:
Tap 190
191:
Tap 191
192:
Tap 192
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
Truyện Thần Long Chiến Audio thuộc thể loại , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 192. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thần Long Chiến tại đây:

Truyện đề cử:

2024-02-22
an-the-ma-ton-nu-de-mang-em-be-toi-cua-cau-phu-trach.jpeg

Ẩn Thế Ma Tôn, Nữ Đế Mang Em Bé Tới Cửa Cầu Phụ Trách

3/5 - (2 Vote)
Huyền Ảo -
5 tập | | 397

【 đơn nữ chính 】 【 sủng thê 】 【 mang em bé 】 【 vô địch 】Ninh Dạ Thần từng là một vị tuyệt thế Ma Tôn, lấy sức một mình nhất thống Ma Giới, hành hung tiên giới, khiến lục giới nghe tin đã sợ mất mật.Bởi vì chán ghét đánh giết, cuối cùng lựa chọn lặng yên không một tiếng động ẩn thế Nhân giới, đương một cái khoái hoạt tiêu dao ẩn sĩ.Thẳng đến ngày nào đó trong đêm, một vị tiên giới Nữ Đế thân trúng đoàn tụ dâm độc rơi xuống thế gian, đã rơi vào gian phòng của hắn. . .Đêm đó trời xui đất khiến, phiên vân phúc vũ, rồng ngâm phượng gáy. . .Sau đó vị kia Nữ Đế lặng yên không một tiếng động rời đi, vốn cho rằng chỉ là một trận mộng xuân không dấu vết, lại không nghĩ rằng mười năm sau, nàng lần nữa đi tới trước người hắn, đồng thời mang theo một cái tự xưng là nữ nhi của hắn! ! !Muốn hắn chịu trách nhiệm! “Nàng là con gái của ngươi, ngươi muốn đối ta cùng nàng phụ trách!”Ninh Dạ Thần: “(⊙ˍ⊙) a. . . ?”

2024-02-21
dien-roi-di-ta-than-cap-than-phan-co-uc-diem-nhieu.jpeg

Điên Rồi Đi! Ta Thần Cấp Thân Phận Có Ức Điểm Nhiều

3/5 - (2 Vote)
Hài Hước -
3 tập | | 970

Thẩm Minh sau khi chết xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, trở thành Huyên Kiếm Tông một cái tư chất dưới đáy tam lưu đệ tử.Thế giới này quả thực có chút kinh khủng.Tiên cấp sinh linh bị người đương chó đồ, Đế cấp cường giả cũng sẽ hủy diệt.Thẩm Minh run như cầy sấy, ngoài ý muốn thu hoạch được Thần cấp thân phận hệ thống!Bắt đầu rút ra Thần cấp thân phận bài, trở thành Thanh Thành hoàn khố đại thiếu, còn đem muốn thảm tao từ hôn đánh mặt? !Thẩm Minh biểu thị có chút hoảng?Tiếp tục bứt ra phần!. . .Thẩm Minh duỗi ra một ngón tay chỉ hướng vị hôn thê: Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu, ta liền thu hồi thư bỏ vợ.Thân phận mới, Ma Chủ hộ pháp: Làm lớn làm mạnh, phục sinh Ma Chủ, lại sáng tạo huy hoàng, cái quỷ gì tẩy não thức tuyên ngôn.Ma Chủ hộ pháp pass rơi, ta mới là Ma Chủ!Thẩm Minh: Ta cả đời này thịt lừa bánh tráng, ngươi nói ta có thể đi đến bờ bên kia à. . .Đại thần đánh cờ: Ta sẽ để cho họ Thẩm ngay cả trở về sao? Con rơi đối với người nào đều có tốt. . .Thẩm Minh một thanh xốc hết lên bàn cờ: Ta vứt bỏ hai ngươi bàn tay, ta hiện tại là Thái tử, tru các ngươi cửu tộc, nữ kéo đi làm quan cơ.Đại thần: . . . ?. . .Sau đó Thẩm Minh nâng trán cười khổ, bởi vì hắn rút ra thân phận càng ngày càng không hợp thói thường!Thất lạc thế gian Tiên Hải Hoàng Triều Thái tử, Toán Thiên Các Các chủ, kỳ đạo đại tông sư, cấm khu chi chủ, vạn cổ phía sau màn hắc thủ, vô tận vị diện trùm phản diện, thiên mệnh chi tử lão ba. . .Tiên Đế: Thiếu chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, trong nhà còn có vô số mỹ thiếp chờ ngươi kế thừa!Nào đó biên giới tinh vực chi chủ: Ha ha, chục tỷ Phật binh thọ lễ, ta tinh vực chắc chắn hùng bá một phương, tiến quân trung ương tinh vực thế gia. . .Cái gì! ! Ngươi đúng là Long Đế! !Khí vận chi tử: ? ? Ngươi thế nào lại là cha ta! !Thẩm Minh: . . .

2024-02-21
the-chat-khong-giong-giau-diem-tu-vi-the-nao.jpeg

Thể Chất Không Giống, Giấu Điểm Tu Vi Thế Nào!

5/5 - (2 Vote)
Hài Hước -
3 tập | | 1205

【 huyền huyễn hệ thống + cẩu đạo vô địch + dao người giải thi đấu + ẩn giấu tu vi + nhẹ nhõm không gái chủ 】Kiếp trước nhà thám hiểm Khương Phàm bởi vì một lần ngoài ý muốn xuyên qua đến Tu Tiên Giới thành tông môn phong chủ, thức tỉnh hệ thống đi sau hiện thống tử ca lại là lão Lục【 đinh, chúc mừng túc chủ cẩu một năm ban thưởng tiên pháp công bằng giao dịch 】【 đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng thần kỹ tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân phía trên một đổi một 】【 đinh, chúc mừng túc chủ cẩu mười năm ban thưởng thể chất . . . 】Khương Phàm: Thân ở lão Lục tông môn, học được như thế nào ẩn giấu tu vi là môn học vấn, ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tu vi rút lui không có gì vấn đề đi.Luyện đan tiểu sư tỷ: Ta một cái luyện đan, tu vi thấp không phải rất bình thường aSư muội: Ta tu trận pháp phụ trợ, chuyển vận thấp thế nào.Trưởng lão trong môn phái: Bần đạo chính là một Tàng Kinh Các trưởng lão, tu vi thật không cao. . .Những tông môn khác: Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão đầu tử rất xấu.

2024-02-21

Tang Thi Tuyệt Thành

3.5/5 - (26 Vote)
Khoa Huyễn - 12 mới
72 tập | , | 12732

Bệnh độc tàn phá bừa bãi, tang thi hoành hành, làm sinh tồn chúng ta muốn rời xa tang thi, nhưng tương tự làm sinh tồn chúng ta lại nhất định phải chủ động cùng tang thi chiến đấu!

Trận này trò chơi sinh tồn lấy sinh mệnh làm điểm xuất phát, mà điểm cuối cũng là theo bị cắn một khắc này bắt đầu!

Lại nhìn tiểu nhân vật Trần Phi, từng bước một quật khởi, như thế nào trở thành tận thế đại chúa tể!

– –

Giới thiệu vắn tắt nhân vật chính tự thuật:

Trần Phi: Mọi người tốt! Ta chính là nhân vật chính! Xin cho ta đậu đen rau muống một chút, nhà người ta nhân vật chính hệ thống đều là cái gì nhân vật chính trọng sinh hoặc là nhân họa đắc phúc, mà ta hệ thống, là mẹ nó chính ta cho!

Ta chưa từng có ý thức được ta lại là loại kia hố lên ngay cả mình đều không lưu tình chút nào người.

Dạng này thiết lập ta có một câu MMP muốn hỏi đợi tác giả!

2024-02-21
638374101076666845.jpg

Xin Nhờ, Ta Thật Không Có Muốn Cho Nữ Đế Bệ Hạ Mang Thai A

4.4/5 - (5 Vote)
Cập nhật mới - 2 mới
19 tập | | 1780

【 Nữ Đế 】 【 bắt đầu vô địch 】 【 đơn nữ chính thức ăn cho chó 】 【 ngả bài 】 Cố Lan xuyên qua huyền huyễn tiểu thuyết, trở thành một vai phụ thư sinh. Còn nhiều thêm một vị xinh đẹp như hoa tiểu kiều thê. Vốn định an ổn cẩu ở, bằng vào nguyên tác kịch bản né tránh các lộ treo bích, cùng nương tử gần nhau một thế. Nhưng hết lần này tới lần khác thêm chở văn chép đọc sách hệ thống! Chỉ cần đọc sách chép sách, liền có thể rút ra tu vi, thành thánh thành thần! Bởi vì quá mức vô địch, Cố Lan đi ra ngoài tùy tiện liền nghiền chết trùm phản diện, các lộ khí vận chi tử khí vận chi nữ tranh nhau nhận chủ! Thực lực cất cánh đồng thời, hoạn lộ cũng là tà môn trôi chảy! Một ngày này. Cố Lan cao trung quan trạng nguyên, nhập điện yết kiến, lại phát hiện mạc liêm sau kia tuyệt mỹ Nữ Đế mười phần nhìn quen mắt! “Nương tử?” “Tướng công, mặc vào long bào liền không biết được trẫm sao?” “. . .” Từ đây, khắp thiên hạ đều biết đôi này tuyệt thế vợ chồng. Nguyên tác nhân vật nam chính: “Hắn đều thành Thiên Đế, ta mới võ chi lực ba đoạn, này làm sao chơi?” 【 giới thiệu vắn tắt bất lực, toàn văn bạo thoải mái 】

2024-02-21
ta-deu-thanh-phong-hao-dau-la-he-thong-moi-den.jpeg

Ta Đều Thành Phong Hào Đấu La, Hệ Thống Mới Đến?

3.8/5 - (27 Vote)
Cập nhật mới - 6 mới
16 tập | , | 10879

Tần Tiêu xuyên qua đến Đấu La đại lục, đồng thời thức tỉnh rồi Thập Hung một trong Lôi Đế võ hồn.Thiên sinh lôi miễn dịch: Nhường hắn tắm rửa sấm sét, liền dường như tắm như thế ung dung thoải mái.Luyện hóa sấm sét: Đem sấm sét chuyển hóa thành tinh khiết hồn lực, nhường tu vi của hắn tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh.Không phải bảo mẫu, cùng nhân vật chính đoàn đối địch, kiên trì xem có kinh hỉMười tám tuổi năm đó, hắn liền đạt đến vô số Hồn sư nhìn thấy nhưng không với được cảnh giới, Phong Hào đấu la!Cái gì Hạo Thiên Chùy, Thiên Sứ võ hồn đều kém bạo. Lôi Đế võ hồn cùng chúng nó so với chính là hàng duy đả kích.Cũng là một năm này, hắn thức tỉnh người mới dẫn dắt hệ thống. . .[ đinh, người mới dẫn dắt tuyên bố nhiệm vụ. ][ gà mờ Hồn sư, thiên phú của ngươi miễn cưỡng có thể gia nhập Sử Lai Khắc. . . ]Tần Tiêu nhìn nhiệm vụ này nhưng rơi vào trầm tư.Ta, Tần Tiêu, Phong Hào đấu la, gia nhập Sử Lai Khắc?

Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat
Danh sách
VIP