Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến Audio

3/5 - (36 Vote)
2021-01-31
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
20
Lượt nghe: 9811

– Ngã Đích Thân Thể Biến Dị Liễu – Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến.
Đinh!
Ngươi dạ dày bắt đầu biến dị!
Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Miệng đầy thơm ngát, đặc hiệu: Hấp dẫn + 10, có thể để cho tâm thần người an bình an bình, đắm chìm trong đó!!
Ngài thận bắt đầu biến dị!
Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Liên chiến không ngớt, đặc hiệu: Chiến đấu + 20, bền bỉ + 20.

Đinh!
Ngài họa mi chính tại biến dị!
Biến dị thành công, chiều dài + 10…
“Đừng, lại dài liền muốn dài bước đến dạ dày a a a!”
Sở Phàm vội vàng nói.
(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ mô phỏng.)

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:33:14
2:
Tap 002 - 02:27:51
3:
Tap 003 - 02:43:46
4:
Tap 004 - 03:02:48
5:
Tap 005 - 03:29:44
6:
Tap 006 - 03:18:52
7:
Tap 007 - 02:58:50
8:
Tap 008 - 02:56:42
9:
Tap 009 - 03:05:40
10:
Tap 010 - 03:08:26
11:
Tap 011 - 03:19:15
12:
Tap 012 - 03:15:08
13:
Tap 013 - 03:19:51
14:
Tap 014 - 03:29:20
15:
Tap 015 - 03:47:31
16:
Tap 016 - 03:50:19
17:
Tap 017 - 03:45:50
18:
Tap 018 - 03:57:35
19:
Tap 019 - 03:58:57
20:
Tap 020 - 04:00:54
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
Nghe thử server VIP