Thần Thoại Hồng Lô

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:39:41
2:
Tap 002 - 05:47:39
3:
Tap 003 - 05:36:08
4:
Tap 004 - 05:32:54
5:
Tap 005 - 05:43:18
6:
Tap 006 - 05:26:33
7:
Tap 007 - 05:23:16
8:
Tap 008 - 05:30:48
9:
Tap 009 - 05:29:42
10:
Tap 010 - 05:32:06
11:
Tap 011 - 05:21:01
12:
Tap 012 - 05:20:30
13:
Tap 013 - 05:18:19
14:
Tap 014 - 05:09:37
15:
Tap 015 - 04:54:51
16:
Tap 016 - 05:04:17
17:
Tap 017 - 04:57:21
18:
Tap 018 - 05:17:40
19:
Tap 019 - 05:14:52
20:
Tap 020 - 05:18:27


Player ID does not exist!

Thông thiên liên mở lưỡng giới trụ cột,

Lại đem đạo tâm vào bình ngọc.

Trong nháy mắt tu được ba ngàn kỷ,

Thiên quân đã thành nhưỡng một lò.

Đây là một cái liên quan tới từ từ tiên đồ cố sự!