Thần Thoại Tam Quốc Chi Chí Tôn Thiên Đế

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:49:45
2:
Tap 002 - 04:41:54
3:
Tap 003 - 04:16:22
4:
Tap 004 - 04:36:37
5:
Tap 005 - 04:29:58
6:
Tap 006 - 04:04:28
7:
Tap 007 - 04:26:01
8:
Tap 008 - 04:28:54
9:
Tap 009 - 05:11:24
10:
Tap 010 - 04:30:49
11:
Tap 011 - 04:05:55
12:
Tap 012 - 03:34:05
13:
Tap 013 - 03:12:20
14:
Tap 014 - 03:05:11
15:
Tap 015 - 02:52:56


Player ID does not exist!

Công nguyên năm 2120, một cái dựa theo chân thực lịch sử cơ cấu, liên quan tới lãnh địa kiến thiết cùng chiến tranh tranh đoạt, lịch sử thôi diễn Game Ảo « văn minh thế giới mới » hoành không xuất thế, cấp tốc tại toàn cầu phạm vi bên trong đã dẫn phát to lớn dậy sóng.

Tuy là game giả lập, nhưng đem cải biến thế giới.

Trùng sinh bốn năm trước, vì đền bù đã từng khuyết điểm, Lục Thiên lại vào lấy thời Tam quốc làm bối cảnh Game Ảo « văn minh thế giới mới » bên trong.

Trí Loạn Thiên hạ Giả Văn Hòa, đạo bên trong hung hãn quỷ Viên Công Lộ, Loạn Thế Kiêu Hùng Tào Mạnh Đức, thiên cổ tài nữ Thái Chiêu Cơ, thiên hạ mẫu mực Viên Bản Sơ, thiên hạ vô song Lữ Phụng Tiên, Vương Tá chi khí Tuân Văn Nhược, Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Văn Đài, nghĩa bạc vân thiên Quan Vân Trường…

Nơi này võ tướng lực có thể khai thiên, mưu sĩ có thể ngự sử thiên địa nguyên khí.

Bạch Mã Nghĩa Tòng quyết đấu Macedonia phương trận, không chết quân đại chiến Vũ Điền đỏ Bị, Bạch Nhĩ Binh huyết chiến Thánh điện kỵ sĩ đoàn…

Siêu việt thời không chư văn minh khác nhau giao phong, lại đem bắn ra như thế nào hỏa hoa.

Giang sơn như vẽ, thiếu niên tranh giành, anh hào xuất hiện lớp lớp, khí thôn sơn hà, đẹp không sao tả xiết.

Thiếu niên đón gió làm bất bại, quay về ngàn năm tạo Hán ngày!

***

Làm ruộng, tranh bá, hỗn hợp lịch sử cùng cao võ trò chơi văn