Thẻ Bài Của Ta Có Thể Vô Hạn Hợp Thành

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 16
Trạng thái:
Lượt nghe: 3929
【Tháng: 276】【Tuần: 65】【Ngày: 10
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:30:34
2:
Tap 002 - 05:07:07
3:
Tap 003 - 04:40:47
4:
Tap 004 - 04:42:45
5:
Tap 005 - 04:42:57
6:
Tap 006 - 04:44:34
7:
Tap 007 - 04:41:52
8:
Tap 008 - 04:32:46
9:
Tap 009 - 04:35:25
10:
Tap 010 - 05:08:42
11:
Tap 011 - 04:54:46
12:
Tap 012 - 04:52:52
13:
Tap 013 - 04:57:10
14:
Tap 014 - 05:09:25
15:
Tap 015 - 05:52:24
16:
Tap 016 - 01:59:47
Player ID does not exist!

Đây là một cái thẻ bài chiến sĩ thế giới.

Thu thập tài liệu, cường hóa thẻ bài, tìm kiếm bí phương, hợp thành thẻ bài!

Chu Nam tốn thời gian 69 ngày hoàn thành ẩn tàng thành tựu, chuyển chức Hắc Tạp Hoàng Đế.

Hắc Tạp Hoàng Đế, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, thẻ bài hợp thành không cần bí phương, có thể vô hạn hợp thành!

Thế là…

Các loại cổ quái kỳ lạ thẻ bài đến!