Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Thiên Hoang Tiên Đình Audio

2020-11-15
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
56
Lượt nghe: 7544

– Vạn Vực Đại Thế Giới, cương vực mênh mông vô ngần, có rất nhiều bí cảnh, vị diện, thế giới phụ thuộc vào trong đó, nơi này có nhiều như tinh thần hạ vị hậu quốc, thực lực không tầm thường trung vị công quốc, truyền thừa mấy ngàn năm.
Tu luyện cấp bậc tổng cộng có Linh Hải Cảnh, Chân Linh Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Thánh Thai Cảnh, thần thông cảnh, cùng với Phong Hào Vương Giả này sáu đại cảnh giới.

Tôn giáo thế lực: Hạ Phẩm Tông Môn, trung phẩm tông phái, Thượng phẩm tôn giáo, cùng với vương giả giáo phái
Quốc gia thế lực: hậu quốc, công quốc, vương quốc, Phong Hào Vương Đình.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:14:16
2:
Tap 002 - 02:10:37
3:
Tap 003 - 02:18:54
4:
Tap 004 - 02:39:06
5:
Tap 005 - 02:43:04
6:
Tap 006 - 03:01:24
7:
Tap 007 - 02:42:50
8:
Tap 008 - 02:48:55
9:
Tap 009 - 02:33:13
10:
Tap 010 - 02:36:42
11:
Tap 011 - 02:35:14
12:
Tap 012 - 02:33:36
13:
Tap 013 - 02:46:14
14:
Tap 014 - 03:34:32
15:
Tap 015 - 03:02:14
16:
Tap 016 - 02:47:39
17:
Tap 017 - 03:09:34
18:
Tap 018 - 02:43:16
19:
Tap 019 - 02:41:00
20:
Tap 020 - 02:36:36
21:
Tap 021 - 02:32:08
22:
Tap 022 - 02:33:45
23:
Tap 023 - 02:18:02
24:
Tap 024 - 02:35:32
25:
Tap 025 - 02:41:28
26:
Tap 026 - 02:35:58
27:
Tap 027 - 02:31:05
28:
Tap 028 - 02:44:07
29:
Tap 029 - 02:59:40
30:
Tap 030 - 02:35:26
31:
Tap 031 - 02:35:20
32:
Tap 032 - 02:40:56
33:
Tap 033 - 02:37:17
34:
Tap 034 - 02:31:01
35:
Tap 035 - 02:43:36
36:
Tap 036 - 02:51:09
37:
Tap 037 - 02:42:45
38:
Tap 038 - 02:59:26
39:
Tap 039 - 03:02:28
40:
Tap 040 - 03:12:45
41:
Tap 041 - 03:07:08
42:
Tap 042 - 03:06:37
43:
Tap 043 - 03:06:55
44:
Tap 044 - 03:04:02
45:
Tap 045 - 03:00:22
46:
Tap 046 - 03:09:26
47:
Tap 047 - 02:36:56
48:
Tap 048 - 03:01:12
49:
Tap 049 - 03:00:18
50:
Tap 050 - 02:57:02
51:
Tap 051 - 02:47:20
52:
Tap 052 - 02:48:49
53:
Tap 053 - 02:44:28
54:
Tap 054 - 02:58:32
55:
Tap 055 - 02:50:32
56:
Tap 056 - 02:40:56
Nghe thử server VIP
Truyện Thiên Hoang Tiên Đình Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 56. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thiên Hoang Tiên Đình tại đây: