Thông Thiên Thần Huyết

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bạn nghe truyện bị giật, lag? => Cách xử lý

Bạn đang nghe đến Tập
Nghe tiếp:     
1: Tap 001 - 05:24:43
2: Tap 002 - 04:27:56
3: Tap 003 - 05:12:22
4: Tap 004 - 05:26:58
5: Tap 005 - 05:38:33
6: Tap 006 - 05:41:17
7: Tap 007 - 05:19:52
8: Tap 008 - 05:00:18
9: Tap 009 - 05:14:52
10: Tap 010 - 04:13:53
11: Tap 011 - 04:22:09
12: Tap 012 - 04:10:01
13: Tap 013 - 04:27:51
14: Tap 014 - 04:23:06
15: Tap 015 - 04:17:45
16: Tap 016 - 04:26:36
17: Tap 017 - 04:55:47
18: Tap 018 - 04:24:21
19: Tap 019 - 05:00:40
20: Tap 020 - 04:39:16


Player ID does not exist!

“Gia tộc phục hưng, một lần thoát thai hoán cốt huyết mạch truyền thừa! Một đời thiên tài đoạn mạch trùng tu, thật tình không biết một đời thiên cổ đế quân dần dần thức tỉnh! Vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên phú, thông thiên triệt địa tuyệt thế huyết mạch. Lại nhìn Lưu Nặc một kiếm nơi tay, như thế nào hoành hành vũ nội, tiếu ngạo thương khung!