Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ Audio

4.2/5 - (19 Vote)
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
6223
Giọng nam: 115 tập

– Bạch Tiểu Thăng, một cái bình thường làm công tộc, kế thừa 2000 tỉ cấp Thế Giới đại tập đoàn!
Theo di chúc, hắn muốn từ tầng dưới chót làm lên, tới một lần chức vị thăng cấp hành trình.

Giải tỏa tầng tầng hệ thống phụ trợ công năng, giải tỏa lượng lớn tài chính, tung hoành tập đoàn dưới mọi ngành mọi nghề công ty con, tiếu ngạo nhân sinh.
“Ta đến nói cho ngươi nhất cái bí mật, mặc dù ta là nhân viên, nhưng kỳ thật, ta là ngươi lão bản!”

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:34:58
2:
Tap 002 - 02:25:57
3:
Tap 003 - 02:31:51
4:
Tap 004 - 02:34:19
5:
Tap 005 - 02:29:42
6:
Tap 006 - 02:29:49
7:
Tap 007 - 02:26:16
8:
Tap 008 - 02:32:22
9:
Tap 009 - 02:29:49
10:
Tap 010 - 02:38:03
11:
Tap 011 - 02:27:15
12:
Tap 012 - 02:27:57
13:
Tap 013 - 02:38:52
14:
Tap 014 - 02:29:21
15:
Tap 015 - 02:45:48
16:
Tap 016 - 02:37:36
17:
Tap 017 - 02:38:39
18:
Tap 018 - 02:49:00
19:
Tap 019 - 02:44:21
20:
Tap 020 - 02:37:10
21:
Tap 021 - 02:44:34
22:
Tap 022 - 02:36:00
23:
Tap 023 - 02:38:36
24:
Tap 024 - 02:50:39
25:
Tap 025 - 02:42:21
26:
Tap 026 - 02:44:37
27:
Tap 027 - 02:37:59
28:
Tap 028 - 02:43:17
29:
Tap 029 - 02:39:02
30:
Tap 030 - 02:32:53
31:
Tap 031 - 02:35:01
32:
Tap 032 - 02:31:06
33:
Tap 033 - 02:28:25
34:
Tap 034 - 02:34:48
35:
Tap 035 - 02:35:11
36:
Tap 036 - 02:43:16
37:
Tap 037 - 02:52:03
38:
Tap 038 - 02:47:07
39:
Tap 039 - 02:48:07
40:
Tap 040 - 02:40:29
41:
Tap 041 - 02:43:17
42:
Tap 042 - 02:46:40
43:
Tap 043 - 02:34:54
44:
Tap 044 - 02:33:11
45:
Tap 045 - 02:41:27
46:
Tap 046 - 02:32:05
47:
Tap 047 - 02:33:34
48:
Tap 048 - 02:29:59
49:
Tap 049 - 02:11:43
50:
Tap 050 - 02:07:11
51:
Tap 051 - 02:10:09
52:
Tap 052 - 02:17:22
53:
Tap 053 - 02:19:32
54:
Tap 054 - 02:36:34
55:
Tap 055 - 02:37:51
56:
Tap 056 - 02:24:44
57:
Tap 057 - 02:41:35
58:
Tap 058 - 02:39:17
59:
Tap 059 - 02:36:14
60:
Tap 060 - 02:48:17
61:
Tap 061 - 02:37:04
62:
Tap 062 - 02:46:57
63:
Tap 063 - 02:29:14
64:
Tap 064 - 02:34:36
65:
Tap 065 - 02:39:09
66:
Tap 066 - 02:42:05
67:
Tap 067 - 02:48:05
68:
Tap 068 - 02:52:38
69:
Tap 069 - 03:01:54
70:
Tap 070 - 02:48:22
71:
Tap 071 - 03:00:25
72:
Tap 072 - 02:59:51
73:
Tap 073 - 02:57:23
74:
Tap 074 - 02:50:56
75:
Tap 075 - 02:54:04
76:
Tap 076 - 02:46:44
77:
Tap 077 - 03:06:03
78:
Tap 078 - 02:57:17
79:
Tap 079 - 03:00:37
80:
Tap 080 - 03:09:47
81:
Tap 081 - 03:09:54
82:
Tap 082 - 03:12:23
83:
Tap 083 - 03:08:13
84:
Tap 084 - 03:15:23
85:
Tap 085 - 03:12:18
86:
Tap 086 - 03:18:02
87:
Tap 087 - 03:16:01
88:
Tap 088 - 03:12:12
89:
Tap 089 - 03:09:58
90:
Tap 090 - 03:11:42
91:
Tap 091 - 03:10:22
92:
Tap 092 - 02:58:40
93:
Tap 093 - 03:03:58
94:
Tap 094 - 02:54:08
95:
Tap 095 - 02:56:32
96:
Tap 096 - 03:08:11
97:
Tap 097 - 03:14:04
98:
Tap 098 - 03:05:43
99:
Tap 099 - 03:09:46
100:
Tap 100 - 03:12:18
101:
Tap 101 - 03:22:11
102:
Tap 102 - 03:24:54
103:
Tap 103 - 03:29:05
104:
Tap 104 - 03:32:05
105:
Tap 105 - 03:28:03
106:
Tap 106 - 03:18:04
107:
Tap 107 - 03:25:34
108:
Tap 108 - 03:08:21
109:
Tap 109 - 03:11:44
110:
Tap 110 - 03:19:36
111:
Tap 111 - 03:11:41
112:
Tap 112 - 03:05:47
113:
Tap 113 - 03:04:30
114:
Tap 114 - 02:56:33
115:
Tap 115 - 03:13:55
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
Truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 115. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ tại đây:

Truyện đề cử:

2023-09-23
sinh-ton-hoang-da-lai-thanh-dai-minh-tinh.jpeg

Sinh Tồn Hoang Dã Lại Thành Đại Minh Tinh

2.7/5 - (4 Vote)
Dị Giới -
14 tập | 705

Mỗi gia tăng một người đi đường fan có thể có được một cái ngàn khối, gia tăng một cái tử trung fan thì có thể được 1 vạn tệ? Đi tới thế giới song song, bị công ty kinh doanh dùng để bác con mắt Luyện Tập Sinh Ngô Song lấy được một cái fan hệ thống.Vì vậy, nghịch tập không còn là Truyền Thuyết!Tham gia một lần hoang dã cầu sinh, liền đem hoang mạc đánh tạo thành một toà siêu thành thị cấp một!Thử hỏi, còn có ai?// Main sinh tồn trong hoang mạc, sau đó kế hoạch là xây dựng 1 thành phố trong sa mạc, thu mua công ty, truyền bá văn hóa các kiểu
truyện đang ra ~600c

2023-09-23
bac-tong-hoan-kho-mo-dau-cau-dau-tram-bao-dai-nhan-tha-mang.jpeg

Bắc Tống Hoàn Khố: Mở Đầu Cẩu Đầu Trảm, Bao Đại Nhân Tha Mạng

4.4/5 - (5 Vote)
Dã Sử -
9 tập | 895

Khai Phong Phủ, Bao Thanh Thiên Tam Khẩu Trát Đao, gương sáng treo cao.Thiên Ba Phủ, Mộc Quế Anh mặc giáp nắm giữ ấn soái, trấn thủ giang sơn.Trên lương sơn, 108 cái hảo hán tụ nghĩa đỉnh núi, ồn ào tạo phản.Thái Kinh Lục Tặc cầm giữ tài chính.Bàng Thái Sư đám gian nắm giữ quân quyền.Cao Cầu lão tặc ra đá cầu, cả ngày làm chuyện xấu.Khấu Lão Tây tay vung lên, diệt trừ kẻ nịnh thần.Triển Chiêu chính nghĩa một kiếm, Ngũ Thử giang hồ đường xa.Tiểu Hầu Gia Tào Bân lắc mình một cái, trêu đùa cái này Đại Tống nhân gian. . .“Thân là Tào Tặc, ta đều là bị bức, kỳ thực ta là người tốt!”

2023-09-23
bay-nat-the-tu-treo-may-ba-nam-cha-ta-vo-dich.jpeg

Bày Nát Thế Tử Treo Máy Ba Năm, Cha Ta Vô Địch!

4.6/5 - (7 Vote)
Đông Phương -
4 tập | 1871

Tần Phong xuyên qua huyền huyễn thế giới lại trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện. May mắn đã thức tỉnh mạnh nhất treo máy hệ thống, chỉ cần treo máy liền có thể mạnh lên. Tu luyện? Tranh bá? Trở thành cường giả tuyệt thế? Không tồn tại! Chỉ muốn câu lan nghe hát, thu thập mỹ nữ Tần Phong, vì tốt hơn bày nát, một lòng muốn đem phụ thân của mình Tần Vũ Dương chế tạo thành cường giả tuyệt thế!Ngày đó ta nhìn thấy một cái ăn chơi thiếu gia đang khi dễ một vị tuyệt thế mỹ nữ, muốn ta thiên phú tuyệt thế, trăm năm nhập thánh, cái này bức ta có thể để cho hắn cho trang? Rất nhanh a! Ba một chút, cha hắn đi lên liền cho ta một cái lớn bức túi, lúc ấy ta cực sợ!Tần Phong: Ta có một cha nhưng dời núi, ngược lại biển, hàng yêu, trấn ma, sắc thần. . . . ! Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không sợ ta còn có một mẹ, nàng trong đầu cả ngày nghĩ chính là: Gọt hắn! Bàn hắn! Chơi chết hắn! Còn không sợ? Ta còn có hai người tỷ tỷ! Nhà ngươi ở nơi nào, chỉ cái phương hướng đi! Tính toán vẫn là để anh ta tới đi! Cha ta vừa cho ta nhận, khác cha khác mẹ thân ca ca. Đúng! Chính là một kiếm đoạn vạn cổ cái kia!

2023-09-23
cai-thien-su-nay-khong-dung-dan.jpeg

Cái Thiên Sư Này Không Đứng Đắn

1.5/5 - (2 Vote)
Dị Năng -
12 tập | 708

“Từ tiên sinh, ngươi thật là Thiên Sư sao?”“Không thể giả được, so vàng thật đúng là!”“Ta nghe nói ngươi tại quái dị vòng phong bình thật không tốt, thậm chí có quỷ từng gọi điện thoại báo cảnh nói ngươi đe dọa hắn?”“Không có khả năng!”“Không phải ta!”“Ngươi không nên nói bậy!”Từ Dương nắm chặt trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào, nói: “Cái kia quỷ kêu cái gì, ngươi dám để cho hắn đến cùng ta ngay mặt đối chất sao?”(PS: Quyển sách lại tên: « cái này Thiên Sư quá hung tàn », « dọa quỷ liền mạnh lên ». )

2023-09-22
toan-nang-so-lieu-nhan-sinh.jpg

Toàn Năng Số Liệu Nhân Sinh

3/5 - (6 Vote)
Đô Thị -
10 tập | 763

Làm sinh hoạt đã biến thành một hồi số liệu game, học sinh cấp ba Trần Hạo xui xẻo tháng ngày cuối cùng cũng coi như là hết khổ.Thêm giờ sức mạnh thuộc tính, một quyền đánh ra đi, so với Tyson còn nặng hơn!Thêm giờ nhanh nhẹn thuộc tính, tùy tiện bước bước chân, chạy so với Bolt còn nhanh hơn!Thêm giờ trí lực thuộc tính, động động não, tới tấp chung thuấn sát Einstein!Wtf? Có thể làm nhiệm vụ thăng cấp?( phù bà lão quá đường cái ): Khen thưởng ngồi cùng bàn phan nữ thần thiếp thân nội y một cái? !Wh AT? Còn có thể tăng lên skill độ thuần thục?( tiếng Anh đẳng cấp Lv0 ): Liền ngươi này thôn pháo vị tiếng Anh, sát vách bán món ăn bác gái đều mạnh hơn ngươi ra ba cái đường không ngừng!Trần Hạo tan vỡ nội tâm: Này đều là cái gì quỷ a!

2023-09-22
marvel-anh-hung-quat-khoi.jpeg

Marvel: Anh Hùng Quật Khởi

3.3/5 - (3 Vote)
Đồng Nhân -
15 tập | 533

( B.faloo tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Marvel: Anh Hùng Quật Khởi )
Xuyên qua đến Marvel năm 2007, trong lúc vô tình một lần luyện công buổi sáng, để Ailus gặp lão niên Mỹ Đội, Ailus mới biết được nội dung cốt truyện đã tiến lên đến năm 2023 Avenger bốn, bất quá dựa vào anh hùng quật khởi hệ thống kim thủ chỉ, Ailus tại Marvel bên trong, từ từ phong sinh thủy khởi.
Nhìn thấu vạn sự vạn vật vận hành quy luật, niệm lực, không chết tự lành, biết trước tương lai, biến hình, phục chế, Tâm Linh Cảm Ứng, Huyễn Tượng Thuật, chưởng khống thời không, khống điện, khống thủy, khống hỏa, đủ loại siêu năng lực để Ailus từ từ trở thành cũ thời không ma vương.
The Avengers: Ailus cái kia Đại Ma Vương tại năm 2012 đã thu thập đủ tất cả anh hùng năng lực, chúng ta thời không giống như bị bắt cóc.
Doctor Strange: Ailus Đại Ma Vương lần nữa sáng tạo ra một đầu New York hủy diệt thời gian phân lưu, tại cái kia thời không, năm 2008, New York bị hạch bình.
Thanos: F***K, Ailus gia hoả kia vậy mà cắt ta não, nắm giữ Titan tộc tất cả năng lực.
B.faloo tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. PS: Truyện FULL. 319c. Có Hệ thống. Truyện hay, main có não và lãnh khốc, nhưng phần nhánh thời gian này hơi bị rối não, kiểu như main đang trong một nhánh thời gian quá khứ sắp bị hủy diệt, nên main nhà ta cố gắng mạnh và bày kế thoát khỏi dòng thời gian chết hoặc đưa nó thành dòng thời gian chính(*chỉ có dòng thời gian chính mới tiếp tục được, các nhánh phụ sẽ bị biến mất) CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU ĐỀ CỬ. CẦU MỌI LOẠI ĐẬU!!! THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU ????

Trang chủ
TOP
Lọc truyện
Tr Tranh Audio
VIP-Tải
Danh sách
VIP