Thuật Tu Đại Vu

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bạn nghe truyện bị giật, lag? => Cách xử lý

Bạn đang nghe đến Tập 001
Nghe tiếp:     
1: Tap 001 - 04:16:00
2: Tap 002 - 04:23:20
3: Tap 003 - 04:25:31
4: Tap 004 - 04:33:14
5: Tap 005 - 04:25:44
6: Tap 006 - 04:21:22
7: Tap 007 - 04:16:01
8: Tap 008 - 04:27:25
9: Tap 009 - 04:35:23
10: Tap 010 - 04:41:47
11: Tap 011 - 04:45:16
12: Tap 012 - 04:50:43
13: Tap 013 - 04:52:19
14: Tap 014 - 04:27:13
15: Tap 015 - 04:18:37
16: Tap 016 - 04:15:38
17: Tap 017 - 04:17:26
18: Tap 018 - 04:03:22
19: Tap 019 - 03:56:02
20: Tap 020 - 03:56:55
21: Tap 021 - 03:59:27
22: Tap 022 - 04:00:03
23: Tap 023 - 04:04:20
24: Tap 024 - 04:10:40
25: Tap 025 - 04:03:12


Player ID does not exist!

Đại đạo làm gốc, thần thông vì cán, pháp lý vì cành, thuật pháp vì lá, lấy lá cùng cành, lấy cành đạt cán, từ cán nhập căn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, có thể thành đạo hay không?