Tiên Phủ

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 60
Trạng thái:
Lượt nghe: 13227
【Tháng: 538】【Tuần: 150】【Ngày: 29
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:48:19
2:
Tap 002 - 04:37:48
3:
Tap 003 - 04:32:44
4:
Tap 004 - 04:19:28
5:
Tap 005 - 04:17:22
6:
Tap 006 - 04:25:15
7:
Tap 007 - 04:13:32
8:
Tap 008 - 04:14:24
9:
Tap 009 - 04:13:28
10:
Tap 010 - 04:07:48
11:
Tap 011 - 03:59:37
12:
Tap 012 - 03:54:30
13:
Tap 013 - 03:59:09
14:
Tap 014 - 03:39:58
15:
Tap 015 - 03:34:38
16:
Tap 016 - 03:32:10
17:
Tap 017 - 03:24:52
18:
Tap 018 - 03:33:23
19:
Tap 019 - 03:34:26
20:
Tap 020 - 03:33:44
21:
Tap 021 - 03:45:43
22:
Tap 022 - 03:32:34
23:
Tap 023 - 03:44:46
24:
Tap 024 - 03:41:23
25:
Tap 025 - 03:41:06
26:
Tap 026 - 03:42:52
27:
Tap 027 - 03:29:20
28:
Tap 028 - 03:24:40
29:
Tap 029 - 03:29:20
30:
Tap 030 - 03:37:08
31:
Tap 031 - 03:48:24
32:
Tap 032 - 03:48:45
33:
Tap 033 - 03:31:56
34:
Tap 034 - 03:18:08
35:
Tap 035 - 03:32:20
36:
Tap 036 - 03:35:37
37:
Tap 037 - 03:36:43
38:
Tap 038 - 03:33:31
39:
Tap 039 - 03:43:03
40:
Tap 040 - 03:33:20
41:
Tap 041 - 03:51:49
42:
Tap 042 - 03:52:38
43:
Tap 043 - 03:44:09
44:
Tap 044 - 03:50:03
45:
Tap 045 - 03:22:14
46:
Tap 046 - 03:15:38
47:
Tap 047 - 03:10:41
48:
Tap 048 - 03:09:03
49:
Tap 049 - 03:29:48
50:
Tap 050 - 03:22:46
51:
Tap 051 - 03:23:54
52:
Tap 052 - 03:36:38
53:
Tap 053 - 03:24:09
54:
Tap 054 - 03:26:06
55:
Tap 055 - 03:16:34
56:
Tap 056 - 03:22:06
57:
Tap 057 - 03:23:07
58:
Tap 058 - 03:06:54
59:
Tap 059 - 03:18:48
60:
Tap 060 - 03:10:11

Player ID does not exist!
– Tình cờ tiến vào Tu Tiên Giới, Hạ Khải vốn định giống như là mơ mộng Tiêu Dao Thiên Địa, lại phát hiện mình người mang Ngũ Hành hỗn tạp tồi linh căn, tu luyện chậm chạp, cả đời đều khó khăn có thành tựu!
Thiên tư tồi, lại cứ thiên về biết được một đại đội tiên nhân đều muốn đỏ con mắt tàng bảo bí mật, còn chưa ở Tu Tiên Giới Tiêu Dao mấy ngày, liền phát hiện từng bước nguy cơ, thiên hạ tất cả địch!
Một tòa Tiên Phủ xuất hiện, từ nay thay đổi Hạ Khải vận mệnh!
Bồi dưỡng linh thảo, luyện chế đan dược, thiên tư kém thì có thể làm gì?

Tửu lượng cao Linh Đan, nuốt vào trong bụng, tu vi như thường cao ca mãnh tiến!
Loại linh thảo, Thôn Linh Đan, chân đạp đủ loại thiên tài!
Đấu Tiên người, hàng Hung Ma, một đường hoành hành ngang ngược!
Ôm trong ngực mỹ nữ, chân đạp địch nhân, Tiêu Dao Thiên Địa!