Tinh Không Du Hồn

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:59:56
2:
Tap 002 - 04:41:10
3:
Tap 003 - 05:04:54
4:
Tap 004 - 05:02:33
5:
Tap 005 - 04:29:19
6:
Tap 006 - 04:38:04
7:
Tap 007 - 04:55:43
8:
Tap 008 - 04:41:53
9:
Tap 009 - 04:57:45
10:
Tap 010 - 04:37:10


Player ID does not exist!

Xuyên qua nhập vào Tần Vũ, linh hồn có 2 phần—> Main sẽ siêu việt nguyên tác? Khoan hãy nói đến vấn đề này đã. Main thức tỉnh ký ức thì lại có thêm tuyệt học của Kim Dung, đan điền lại chia làm 3. Thượng Trung Hạ. Lưu Tinh Lệ không tồn tại bởi vì main không đặt tên là Lưu Tinh Lệ, Main không muốn cùng với Khương Lập có quan hệ như nguyên tác… WTF?