Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thủy Thời Đại

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:25:56
2:
Tap 002 - 05:25:36
3:
Tap 003 - 05:28:57
4:
Tap 004 - 05:54:18
5:
Tap 005 - 05:46:57
6:
Tap 006 - 05:44:10
7:
Tap 007 - 05:13:44
8:
Tap 008 - 05:09:32
9:
Tap 009 - 05:10:33
10:
Tap 010 - 05:08:10
11:
Tap 011 - 05:36:41
12:
Tap 012 - 05:16:42
13:
Tap 013 - 05:28:38
14:
Tap 014 - 05:45:33
15:
Tap 015 - 05:51:57
16:
Tap 016 - 05:48:38
17:
Tap 017 - 05:48:06
18:
Tap 018 - 05:45:10
19:
Tap 019 - 06:08:47
20:
Tap 020 - 05:48:40
21:
Tap 021 - 05:33:14
22:
Tap 022 - 05:38:18
23:
Tap 023 - 05:30:41
24:
Tap 024 - 05:22:12
25:
Tap 025 - 05:29:05
26:
Tap 026 - 05:12:15
27:
Tap 027 - 05:19:17
28:
Tap 028 - 05:15:36
29:
Tap 029 - 05:07:18
30:
Tap 030 - 05:08:52


Player ID does not exist!

Địa cầu đột nhiên bị không rõ lai lịch sóng thần vây quanh, cường mà mạnh mẽ hồng thủy, khiến núi cao ở trong sóng lớn run rẩy, lục địa ở trong biến đổi lớn rên rỉ. . .

Hồng thủy lấy khí thế như sấm vang chớp giật, gầm thét lên nhằm phía lục địa, nuốt hết thành thị thung lũng, cùng với trên địa cầu hết thảy sinh linh.