Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 39
Trạng thái:
Lượt nghe: 10894
【Tháng: 743】【Tuần: 181】【Ngày: 22
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:38:36
2:
Tap 002 - 05:32:47
3:
Tap 003 - 05:09:51
4:
Tap 004 - 05:17:49
5:
Tap 005 - 05:22:30
6:
Tap 006 - 05:03:23
7:
Tap 007 - 05:39:41
8:
Tap 008 - 05:21:13
9:
Tap 009 - 05:32:41
10:
Tap 010 - 05:24:43
11:
Tap 011 - 05:43:58
12:
Tap 012 - 04:44:59
13:
Tap 013 - 04:25:05
14:
Tap 014 - 04:21:59
15:
Tap 015 - 04:24:06
16:
Tap 016 - 04:35:21
17:
Tap 017 - 04:14:20
18:
Tap 018 - 04:04:30
19:
Tap 019 - 04:18:22
20:
Tap 020 - 04:18:09
21:
Tap 021 - 04:38:26
22:
Tap 022 - 04:33:47
23:
Tap 023 - 04:30:14
24:
Tap 024 - 04:35:47
25:
Tap 025 - 04:48:47
26:
Tap 026 - 04:44:15
27:
Tap 027 - 04:20:51
28:
Tap 028 - 04:10:49
29:
Tap 029 - 04:34:34
30:
Tap 030 - 04:20:50
31:
Tap 031 - 05:19:12
32:
Tap 032 - 05:07:00
33:
Tap 033 - 05:34:24
34:
Tap 034 - 05:04:55
35:
Tap 035 - 05:22:50
36:
Tap 036 - 05:56:55
37:
Tap 037 - 05:37:47
38:
Tap 038 - 05:41:02
39:
Tap 039 - 05:43:31
Player ID does not exist!

“Âm nhạc, điện ảnh, hội họa, thư pháp, điêu khắc, văn học…”

“Ngươi đều hiểu?”

“Có biết một, hai.”

“Cũng biết một chút ý tứ?”

” Ừ, cũng sẽ trăm triệu chút ý tứ.”

Giấu trong lòng hệ thống, dựa vào nghệ thuật chinh phục thế giới, trở thành các giới nhân sĩ quỳ bái vị vua không ngai.