Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:


– Không nghề nghiệp thanh niên Hác Vận bị hệ thống chọn trúng đi lên toàn năng hiệu trưởng con đường, sách núi có đường cần là kính, biển học vô bờ ta ngồi làm thuyền.

Hác Vận hiệu trưởng mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi vọt vào đống rác, rùi á a!