Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Tối Cường Rút Thưởng Hệ Thống Audio

3.8/5 - (104 Vote)
2020-07-21
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
40
Lượt nghe: 33301

– Dương Vũ, đạt được nghịch thiên Rút Thưởng Hệ Thống, vượt qua mười cái Tiểu Thuyết Thế Giới! Khi Ác Ma Quả Thụ phủ xuống < Tuyệt Thế Đường Môn >, ai là tối cường võ hồn?
Khi Hỗn Độn Thần Thể xuất hiện ở < Thôn Phệ Tinh Không >, Hoàn Mỹ Thần Thể tính là gì? Khi < Toriko > bên trong tế bào Gourmet đi tới < Hoàn Mỹ Thế Giới >, đến người nào càng có thể ăn?

Khi rút thưởng hệ thống tăng level đi tới < Tuyệt Thế Võ Thần >, người đó mới thật sự là nhất định thành thần? Đến tiếp sau thế giới còn có < Thất Giới Võ Thần >, < Đấu Phá Thương Khung >, < Lăng Thiên Chiến Tôn >, < Võ Động Càn Khôn >, < Ái Tình Nhà Trọ > còn có hai thế giới là lấy Đấu La làm bối cảnh tự định nghĩa thế giới! Dương Vũ chỉ có hai chữ: Chư thiên vạn giới, duy ta tu thần!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 06:12:00
2:
Tap 002 - 05:32:03
3:
Tap 003 - 03:55:39
4:
Tap 004 - 03:30:34
5:
Tap 005 - 04:20:42
6:
Tap 006 - 03:50:40
7:
Tap 007 - 03:50:42
8:
Tap 008 - 03:33:20
9:
Tap 009 - 03:34:17
10:
Tap 010 - 03:47:30
11:
Tap 011 - 03:35:20
12:
Tap 012 - 03:37:41
13:
Tap 013 - 03:44:51
14:
Tap 014 - 03:54:58
15:
Tap 015 - 04:10:45
16:
Tap 016 - 04:27:09
17:
Tap 017 - 04:11:18
18:
Tap 018 - 03:41:55
19:
Tap 019 - 03:58:54
20:
Tap 020 - 04:01:33
21:
Tap 021 - 03:47:15
22:
Tap 022 - 04:02:04
23:
Tap 023 - 04:02:58
24:
Tap 024 - 04:13:51
25:
Tap 025 - 04:24:08
26:
Tap 026 - 04:04:47
27:
Tap 027 - 04:15:48
28:
Tap 028 - 04:06:10
29:
Tap 029 - 04:15:36
30:
Tap 030 - 03:51:04
31:
Tap 031 - 03:51:30
32:
Tap 032 - 03:35:21
33:
Tap 033 - 03:35:13
34:
Tap 034 - 03:36:50
35:
Tap 035 - 03:30:08
36:
Tap 036 - 03:24:35
37:
Tap 037 - 03:36:44
38:
Tap 038 - 03:40:18
39:
Tap 039 - 03:49:19
40:
Tap 040 - 03:56:17
Nghe thử server VIP
Truyện Tối Cường Rút Thưởng Hệ Thống Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 40. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Tối Cường Rút Thưởng Hệ Thống tại đây: