Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống Audio

4.1/5 - (84 Vote)
2020-06-20
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
130
Lượt nghe: 48396

– Ngươi gặp giết gà bạo Xuất Thần cấp huyết mạch chưa ? Người gặp giết Cáp Mô bạo xuất thần phẩm vũ kỹ chưa ? Người gặp toàn bộ thế giới Nữ Nhân là một mình hắn Nam Nhân điên cuồng chưa ? Vai khiêng Đồ Long Đao,tay cầm Chư Thần Kiếm , ca liền hỏi một câu ” Tiên sư nó , còn có ai “?

Trạch nam Long Phi mang theo một khoản cuồng bạo hệ thống xuyên qua mà đến, giết quái thăng cấp, giết người cũng thăng cấp, nghiền ép tam giới , đánh bạo hết thảy không phục người !!!
Thiên Vũ đại lục Cảnh Giới chia làm Chiến Sĩ, Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Tôn, Chiến Tông, Chiến Hoàng, Chiến Thần, Chiến Đế, mỗi cái Cảnh Giới chia làm vừa đến Cửu Cấp.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:07:24
2:
Tap 002 - 03:52:56
3:
Tap 003 - 04:35:28
4:
Tap 004 - 04:16:59
5:
Tap 005 - 04:39:34
6:
Tap 006 - 04:30:17
7:
Tap 007 - 04:24:14
8:
Tap 008 - 04:24:56
9:
Tap 009 - 04:03:50
10:
Tap 010 - 04:01:06
11:
Tap 011 - 04:11:42
12:
Tap 012 - 04:05:48
13:
Tap 013 - 04:11:14
14:
Tap 014 - 04:06:04
15:
Tap 015 - 04:20:01
16:
Tap 016 - 04:26:24
17:
Tap 017 - 04:19:06
18:
Tap 018 - 04:18:53
19:
Tap 019 - 04:47:47
20:
Tap 020 - 04:37:54
21:
Tap 021 - 04:41:25
22:
Tap 022 - 04:32:48
23:
Tap 023 - 04:33:59
24:
Tap 024 - 04:46:49
25:
Tap 025 - 04:50:18
26:
Tap 026 - 04:33:21
27:
Tap 027 - 04:31:11
28:
Tap 028 - 04:30:02
29:
Tap 029 - 04:35:25
30:
Tap 030 - 04:04:04
31:
Tap 031 - 03:56:38
32:
Tap 032 - 04:15:18
33:
Tap 033 - 04:22:09
34:
Tap 034 - 04:34:35
35:
Tap 035 - 04:17:22
36:
Tap 036 - 04:20:31
37:
Tap 037 - 04:25:11
38:
Tap 038 - 04:32:55
39:
Tap 039 - 04:12:49
40:
Tap 040 - 04:22:51
41:
Tap 041 - 04:14:48
42:
Tap 042 - 04:23:47
43:
Tap 043 - 04:15:59
44:
Tap 044 - 04:01:17
45:
Tap 045 - 04:04:41
46:
Tap 046 - 04:14:08
47:
Tap 047 - 04:14:31
48:
Tap 048 - 04:09:02
49:
Tap 049 - 04:19:09
50:
Tap 050 - 04:25:59
51:
Tap 051 - 04:03:56
52:
Tap 052 - 03:55:04
53:
Tap 053 - 04:01:57
54:
Tap 054 - 04:01:16
55:
Tap 055 - 04:08:48
56:
Tap 056 - 04:10:12
57:
Tap 057 - 04:00:20
58:
Tap 058 - 03:55:11
59:
Tap 059 - 03:48:24
60:
Tap 060 - 03:53:01
61:
Tap 061 - 04:10:08
62:
Tap 062 - 04:16:38
63:
Tap 063 - 04:14:19
64:
Tap 064 - 03:59:17
65:
Tap 065 - 04:07:39
66:
Tap 066 - 04:07:18
67:
Tap 067 - 04:03:45
68:
Tap 068 - 03:51:16
69:
Tap 069 - 04:00:55
70:
Tap 070 - 04:00:52
71:
Tap 071 - 04:09:54
72:
Tap 072 - 03:52:29
73:
Tap 073 - 03:56:31
74:
Tap 074 - 03:45:40
75:
Tap 075 - 04:14:43
76:
Tap 076 - 04:10:04
77:
Tap 077 - 04:15:23
78:
Tap 078 - 04:20:03
79:
Tap 079 - 04:29:37
80:
Tap 080 - 04:13:31
81:
Tap 081 - 04:14:10
82:
Tap 082 - 04:18:39
83:
Tap 083 - 04:31:12
84:
Tap 084 - 04:38:05
85:
Tap 085 - 04:12:26
86:
Tap 086 - 04:21:29
87:
Tap 087 - 04:25:39
88:
Tap 088 - 04:03:06
89:
Tap 089 - 04:17:23
90:
Tap 090 - 04:06:02
91:
Tap 091 - 04:13:05
92:
Tap 092 - 04:08:44
93:
Tap 093 - 04:21:13
94:
Tap 094 - 03:58:04
95:
Tap 095 - 04:13:51
96:
Tap 096 - 04:19:43
97:
Tap 097 - 04:22:26
98:
Tap 098 - 04:43:16
99:
Tap 099 - 04:32:14
100:
Tap 100 - 04:39:31
101:
Tap 101 - 04:39:10
102:
Tap 102 - 04:13:53
103:
Tap 103 - 04:22:40
104:
Tap 104 - 04:20:39
105:
Tap 105 - 04:26:44
106:
Tap 106 - 04:24:53
107:
Tap 107 - 04:20:52
108:
Tap 108 - 04:33:05
109:
Tap 109 - 04:33:42
110:
Tap 110 - 04:48:42
111:
Tap 111 - 04:53:49
112:
Tap 112 - 04:44:01
113:
Tap 113 - 04:20:16
114:
Tap 114 - 04:08:16
115:
Tap 115 - 04:24:12
116:
Tap 116 - 04:20:52
117:
Tap 117 - 04:22:00
118:
Tap 118 - 04:26:02
119:
Tap 119 - 04:23:31
120:
Tap 120 - 04:12:09
121:
Tap 121 - 04:30:21
122:
Tap 122 - 04:38:46
123:
Tap 123 - 04:08:48
124:
Tap 124 - 04:28:03
125:
Tap 125 - 04:39:13
126:
Tap 126 - 04:21:26
127:
Tap 127 - 04:07:42
128:
Tap 128 - 04:44:36
129:
Tap 129 - 06:12:19
130:
Tap 130 - 06:37:05
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
121:
Tap 121
122:
Tap 122
123:
Tap 123
124:
Tap 124
125:
Tap 125
126:
Tap 126
127:
Tap 127
128:
Tap 128
129:
Tap 129
130:
Tap 130
Nghe thử server VIP