TH Audio có mở Trân Bảo Các các loại áo về Tiên Hiệp. Các bạn ủng hộ để trang có kinh phí hoạt động nhé 🤝

———————————————————–

Áo Tuyệt Thế Đường Môn ( Đấu La Đại Lục 2)