Trên Đường Về Nhà Không Cẩn Thận Cứu Vớt Thế Giới

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:29:18
2:
Tap 002 - 03:18:51
3:
Tap 003 - 03:13:58
4:
Tap 004 - 03:07:39
5:
Tap 005 - 03:10:45
6:
Tap 006 - 03:11:09
7:
Tap 007 - 03:01:48
8:
Tap 008 - 02:57:21
9:
Tap 009 - 03:11:43
10:
Tap 010 - 03:44:36


Player ID does not exist!

Kịp tác, ngày 2 chương….
Thanh niên 3 tốt Trần Sĩ Khanh ngoài ý muốn xuyên qua đến một cái tiên hiệp thế giới, nhiệm vụ thứ nhất lại là đi tìm hoa quả?
Chỉ muốn về nhà Trần Sĩ Khanh, lại bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, vì có thể tại cái này xem nhân mạng như cỏ rác thế giới sống sót, hắn vắt hết óc, dùng hết toàn lực.
……
……
……
Trần Sĩ Khanh: ” Ta chỉ là muốn về nhà, thực sự làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết bại gia thiếu gia cũng được a, Trời ạ!
P/s 1: Truyện quay Gacha
P/s 2: “Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh, từ cao đến cùng phân biệt đối ứng thế giới này tu tiên giả đẳng cấp Thái Thanh cảnh, Vô Tướng cảnh, Càn Nguyên cảnh, Huy Dương cảnh, Đằng Vân cảnh, Cầm Tâm cảnh, Phong Sơ cảnh.”

Phong Sơ cảnh, tật bệnh không sinh, thân nhẹ thể kiện.
Cầm Tâm cảnh, kéo dài tuổi thọ, rõ ràng tự thân.
Đằng Vân cảnh, phi hành thiên địa, Đằng Vân Giá Vũ.
Huy Dương cảnh, luyện thân Tích Cốc, ngày đêm thường minh.
Huy Dương cảnh là một cái đường ranh giới, chuẩn xác mà nói, tại đi lên, mới tính thật tu tiên.
Càn Nguyên cảnh, biến báo tự tại, suy nghĩ viển vông.
Vô Tướng cảnh, khí đã thông linh, thân ngoại hóa thân.