Treo Máy Phần Mềm: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Lượt nghe: 6192
【Tháng: 724】【Tuần: 162】【Ngày: 17
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:48:23
2:
Tap 002 - 04:41:48
3:
Tap 003 - 04:28:41
4:
Tap 004 - 04:28:03
5:
Tap 005 - 04:27:30
6:
Tap 006 - 04:48:32
7:
Tap 007 - 04:58:12
8:
Tap 008 - 04:50:29
9:
Tap 009 - 04:50:36
10:
Tap 010 - 05:05:02
11:
Tap 011 - 05:01:01
12:
Tap 012 - 04:55:23
13:
Tap 013 - 04:52:07
14:
Tap 014 - 04:42:46
15:
Tap 015 - 04:15:06
Player ID does not exist!

Tề Minh tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình xuyên việt rồi, thành ‘Thiên Khải tông’ mười hai ngọn núi một trong Thanh Vân phong tạp dịch đệ tử.

Còn tốt.

‘Treo máy phần mềm’ mở ra nghịch chuyển nhân sinh.

“Đinh!”

“Ngài tại ‘Thục Sơn Cổ Đạo’ trò chơi phó bản treo máy bảy ngày, thông quan trò chơi phó bản bảy lần, đạt được: Thất Tinh Kiếm, Ngự Kiếm Thuật, cực phẩm Trúc Cơ Đan một cái, hạ phẩm Linh thạch 630 mai.”…

“Đinh!”

” ‘Thanh Vân Luyện Khí Quyết’ đã treo máy tu luyện một ngày, đạt được: Tiến độ tu luyện tăng lên, treo máy mười ngày có thể tăng lên một tầng.”

“…”

Tề Minh biểu thị tu luyện quá phiền toái, đi ra ngoài lịch luyện lại quá nguy hiểm, cho nên chỉ có thể mỗi ngày trạch tại trong tông môn tự động treo máy tu luyện.

Sau đó.

Tề Minh bất tri bất giác liền Trúc Cơ, liền Kim Đan, liền Nguyên Anh… Liền vô địch?