Trọng Sinh Chi Dưỡng Trư Đại Lão

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
– Lưu Phi trọng sinh, hắn thu được một khoản dưỡng trư app.
Sau đó, hắn dưỡng trư cuộc đời bắt đầu rồi!

Sau đó, hắn giải thích cái gì gọi là đứng nơi đầu sóng ngọn gió có thể bay lên đến câu nói này