Trùng Sinh Chi Tống Thanh Thư

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:57:32
2:
Tap 002 - 03:27:23
3:
Tap 003 - 03:29:26
4:
Tap 004 - 03:36:44
5:
Tap 005 - 04:03:31
6:
Tap 006 - 03:36:26
7:
Tap 007 - 03:54:38
8:
Tap 008 - 04:07:36
9:
Tap 009 - 04:15:31
10:
Tap 010 - 04:08:35


Player ID does not exist!

Người hậu thế ở lúc thế giới tận thế, trùng sinh làm Tống Thanh Thư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Hãy xem Tống Thanh Thư làm sao nghịch thiên cải mệnh, đi lên Thông Thiên đại đạo.