Từ Đấu La Bắt Đầu Đánh Tạp

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 74
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:47:41
2:
Tap 002 - 03:31:33
3:
Tap 003 - 03:56:40
4:
Tap 004 - 03:04:03
5:
Tap 005 - 03:13:07
6:
Tap 006 - 03:11:48
7:
Tap 007 - 03:12:34
8:
Tap 008 - 03:08:48
9:
Tap 009 - 03:11:31
10:
Tap 010 - 03:13:25
11:
Tap 011 - 03:14:35
12:
Tap 012 - 03:10:43
13:
Tap 013 - 03:09:09
14:
Tap 014 - 03:06:31
15:
Tap 015 - 03:04:30
16:
Tap 016 - 03:04:15
17:
Tap 017 - 03:05:58
18:
Tap 018 - 03:08:53
19:
Tap 019 - 03:07:56
20:
Tap 020 - 03:06:32
21:
Tap 021 - 03:07:33
22:
Tap 022 - 03:06:00
23:
Tap 023 - 03:04:44
24:
Tap 024 - 03:05:23
25:
Tap 025 - 03:02:46
26:
Tap 026 - 03:04:24
27:
Tap 027 - 03:02:08
28:
Tap 028 - 03:03:49
29:
Tap 029 - 03:04:25
30:
Tap 030 - 03:04:21
31:
Tap 031 - 03:05:53
32:
Tap 032 - 03:04:36
33:
Tap 033 - 03:06:53
34:
Tap 034 - 03:09:00
35:
Tap 035 - 03:12:48
36:
Tap 036 - 03:07:15
37:
Tap 037 - 03:07:30
38:
Tap 038 - 03:07:27
39:
Tap 039 - 03:09:29
40:
Tap 040 - 03:08:32
41:
Tap 041 - 03:10:11
42:
Tap 042 - 03:04:32
43:
Tap 043 - 03:05:48
44:
Tap 044 - 03:05:21
45:
Tap 045 - 03:12:42
46:
Tap 046 - 03:00:42
47:
Tap 047 - 06:00:20
48:
Tap 048 - 05:55:22
49:
Tap 049 - 05:55:52
50:
Tap 050 - 03:03:36
51:
Tap 051 - 03:12:24
52:
Tap 052 - 03:12:03
53:
Tap 053 - 03:10:17
54:
Tap 054 - 03:24:35
55:
Tap 055 - 03:25:52
56:
Tap 056 - 03:21:37
57:
Tap 057 - 03:01:59
58:
Tap 058 - 03:11:42
59:
Tap 059 - 02:58:58
60:
Tap 060 - 03:05:07
61:
Tap 061 - 03:02:52
62:
Tap 062 - 03:04:04
63:
Tap 063 - 03:09:04
64:
Tap 064 - 03:11:07
65:
Tap 065 - 03:25:32
66:
Tap 066 - 02:58:04
67:
Tap 067 - 03:09:28
68:
Tap 068 - 03:08:40
69:
Tap 069 - 02:54:18
70:
Tap 070 - 04:13:03
71:
Tap 071 - 04:09:57
72:
Tap 072 - 04:21:19
73:
Tap 073 - 03:59:13
74:
Tap 074 - 03:56:17


Player ID does not exist!
– Vượt qua Đấu La Đại Lục, vốn định cá ướp muối cả đời Vương Phong, lại ngoài ý muốn mở ra Đánh Tạp Phụ Trợ hệ thống!
“Đinh, Đấu La Đại Lục kịch tình chính thức mở ra, kí chủ đánh tạp thành công, chúc mừng thu hoạch được: Lưu Tinh Lệ!”
Đồng thời, tại hệ thống trợ giúp dưới, Vương Phong bắt đầu thu hoạch được nhiều loại cường đại Võ Hồn.

Có hệ cường công Võ Hồn, Khai Thiên Bàn Cổ Phủ! Siêu việt Hạo Thiên Chùy cường đại thần bí Khí Vũ Hồn!
Có hệ phụ trợ Võ Hồn, thần bí Hỗn Độn Thanh Liên! Hóa các loại hình thái, tập hợp đủ hệ phụ trợ tại một, có thể công, phòng phụ, trợ!
Càng có Đệ Tam tuyệt thế bản thể Võ Hồn, Thất Tông Tội Đọa Thiên Sứ Võ Hồn! Chưởng khống sinh linh thất tình lục dục, Chúa Tể hết thảy!