Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Tu La Thiên Đế Quyết Audio

4/5 - (59 Vote)
2020-02-22
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
64
Lượt nghe: 41452

– Cửu Thiên giới Ngũ Đế đứng đầu Tu La đế, tự sáng tạo Tu La Thiên Đế quyết, nghịch thiên mà đi, đạp vô tận xương khô, nhưng lại tại chứng Thiên Đế chi đạo lúc, bị Hỗn Độn lôi kiếp phá huỷ thân thể, thần hồn xuyên qua hư không, một lần nữa trở về. Ở kiếp này, hắn tu nghịch thiên công pháp, thề phải đạp nát thiên địa.
Cảnh giới:

– Tu luyện:
+ Võ cảnh: Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, Vũ Linh, Võ Vương, Võ Hoàng, Vũ Tông, Võ Tôn, Võ Đế.
+ Thiên cảnh: Thiên Vi cảnh, Thiên Linh cảnh, Thiên Phủ cảnh, Thiên Cung cảnh, Thiên Trì cảnh, Thiên Âm cảnh, Thiên Dương cảnh, Thiên Thai cảnh, Thiên Động cảnh, Tam Tai cảnh.
+Đạo cảnh: Sơ cảnh, Khuynh cảnh, Đan cảnh, Không cảnh, Hợp cảnh…

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:15:42
2:
Tap 002 - 03:19:47
3:
Tap 003 - 06:28:05
4:
Tap 004 - 03:18:35
5:
Tap 005 - 03:08:34
6:
Tap 006 - 03:17:10
7:
Tap 007 - 03:19:30
8:
Tap 008 - 03:21:23
9:
Tap 009 - 03:18:37
10:
Tap 010 - 03:19:38
11:
Tap 011 - 03:26:13
12:
Tap 012 - 03:18:21
13:
Tap 013 - 01:58:17
14:
Tap 014 - 03:22:07
15:
Tap 015 - 03:19:07
16:
Tap 016 - 03:17:54
17:
Tap 017 - 03:16:45
18:
Tap 018 - 03:15:30
19:
Tap 019 - 03:17:05
20:
Tap 020 - 03:15:14
21:
Tap 021 - 03:56:45
22:
Tap 022 - 03:17:58
23:
Tap 023 - 03:17:45
24:
Tap 024 - 03:55:14
25:
Tap 025 - 03:18:31
26:
Tap 026 - 03:17:49
27:
Tap 027 - 03:16:36
28:
Tap 028 - 03:16:32
29:
Tap 029 - 03:18:48
30:
Tap 030 - 03:17:23
31:
Tap 031 - 03:15:46
32:
Tap 032 - 03:16:49
33:
Tap 033 - 03:18:24
34:
Tap 034 - 03:24:28
35:
Tap 035 - 03:28:00
36:
Tap 036 - 03:19:28
37:
Tap 037 - 03:19:52
38:
Tap 038 - 03:18:02
39:
Tap 039 - 03:19:36
40:
Tap 040 - 03:08:53
41:
Tap 041 - 03:18:23
42:
Tap 042 - 03:18:21
43:
Tap 043 - 03:16:50
44:
Tap 044 - 03:17:42
45:
Tap 045 - 03:17:04
46:
Tap 046 - 03:59:01
47:
Tap 047 - 03:19:38
48:
Tap 048 - 03:15:56
49:
Tap 049 - 03:16:37
50:
Tap 050 - 03:16:59
51:
Tap 051 - 03:16:18
52:
Tap 052 - 03:17:13
53:
Tap 053 - 03:16:12
54:
Tap 054 - 03:16:40
55:
Tap 055 - 06:32:14
56:
Tap 056 - 03:18:03
57:
Tap 057 - 03:20:14
58:
Tap 058 - 03:18:09
59:
Tap 059 - 03:19:56
60:
Tap 060 - 03:18:05
61:
Tap 061 - 03:09:44
62:
Tap 062 - 03:17:15
63:
Tap 063 - 03:18:29
64:
Tap 064 - 03:36:38
1:
Tap 001
Truyện Tu La Thiên Đế Quyết Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 64. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Tu La Thiên Đế Quyết tại đây: