Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Vạn Đạo Kiếm Tôn Audio

3.8/5 - (58 Vote)
2023-11-04
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
134 2 tập mới
Lượt nghe: 38792

Đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công. Thiếu niên Kiếm Vô Song, người mang Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, tự học luyện điểm bắt đầu, liền cách kinh bạn đạo, nghịch thiên mà đi. Người khác trong mắt võ đạo, vi linh đạo thất trọng cảnh, Linh lực hóa biển, Tiên Thiên Kim Đan, phá Âm Dương, Siêu Phàm Nhập Thánh!

Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, nhưng lại Thần đạo Cửu Trọng Thiên, khuếch trương cực hạn Linh Hải, trúc Vô Thượng Kim Đan, trảm âm phá dương, vấn đỉnh tôn giả, bay thẳng trời cao! Từng bước nghịch thiên, từng bước không giống người thường!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 07:45:01
2:
Tap 002 - 07:37:18
3:
Tap 003 - 07:39:53
4:
Tap 004 - 07:31:07
5:
Tap 005 - 07:42:05
6:
Tap 006 - 07:40:23
7:
Tap 007 - 07:34:45
8:
Tap 008 - 07:26:47
9:
Tap 009 - 07:30:29
10:
Tap 010 - 07:30:01
11:
Tap 011 - 07:27:39
12:
Tap 012 - 07:26:11
13:
Tap 013 - 07:25:55
14:
Tap 014 - 07:21:27
15:
Tap 015 - 07:25:46
16:
Tap 016 - 07:35:32
17:
Tap 017 - 07:21:53
18:
Tap 018 - 07:23:55
19:
Tap 019 - 07:30:02
20:
Tap 020 - 07:26:19
21:
Tap 021 - 07:24:21
22:
Tap 022 - 07:18:44
23:
Tap 023 - 07:18:47
24:
Tap 024 - 07:18:14
25:
Tap 025 - 07:20:42
26:
Tap 026 - 07:22:08
27:
Tap 027 - 07:23:51
28:
Tap 028 - 07:20:44
29:
Tap 029 - 07:18:35
30:
Tap 030 - 07:18:31
31:
Tap 031 - 07:21:50
32:
Tap 032 - 07:21:33
33:
Tap 033 - 07:22:49
34:
Tap 034 - 07:17:24
35:
Tap 035 - 07:21:32
36:
Tap 036 - 07:25:32
37:
Tap 037 - 07:21:03
38:
Tap 038 - 07:26:51
39:
Tap 039 - 07:26:07
40:
Tap 040 - 07:26:40
41:
Tap 041 - 07:26:53
42:
Tap 042 - 07:16:08
43:
Tap 043 - 07:25:13
44:
Tap 044 - 07:26:51
45:
Tap 045 - 07:31:09
46:
Tap 046 - 07:33:00
47:
Tap 047 - 07:48:39
48:
Tap 048 - 07:41:29
49:
Tap 049 - 07:31:29
50:
Tap 050 - 07:28:37
51:
Tap 051 - 07:27:00
52:
Tap 052 - 07:27:23
53:
Tap 053 - 07:26:11
54:
Tap 054 - 07:29:50
55:
Tap 055 - 07:27:35
56:
Tap 056 - 07:26:52
57:
Tap 057 - 07:25:33
58:
Tap 058 - 07:25:34
59:
Tap 059 - 07:24:37
60:
Tap 060 - 07:21:58
61:
Tap 061 - 07:20:33
62:
Tap 062 - 07:24:09
63:
Tap 063 - 07:22:36
64:
Tap 064 - 07:21:00
65:
Tap 065 - 07:20:50
66:
Tap 066 - 07:21:41
67:
Tap 067 - 07:24:00
68:
Tap 068 - 07:37:43
69:
Tap 069 - 07:16:46
70:
Tap 070 - 07:19:01
71:
Tap 071 - 07:17:56
72:
Tap 072 - 07:19:15
73:
Tap 073 - 07:22:26
74:
Tap 074 - 07:24:51
75:
Tap 075 - 07:25:57
76:
Tap 076 - 07:23:37
77:
Tap 077 - 07:18:52
78:
Tap 078 - 07:19:45
79:
Tap 079 - 07:20:11
80:
Tap 080 - 07:24:49
81:
Tap 081 - 07:25:44
82:
Tap 082 - 07:25:15
83:
Tap 083 - 07:33:59
84:
Tap 084 - 07:18:05
85:
Tap 085 - 07:29:20
86:
Tap 086 - 07:38:25
87:
Tap 087 - 07:38:22
88:
Tap 088 - 07:34:08
89:
Tap 089 - 04:45:42
90:
Tap 090 - 04:50:00
91:
Tap 091 - 04:52:53
92:
Tap 092 - 04:44:03
93:
Tap 093 - 05:44:28
94:
Tap 094 - 05:52:35
95:
Tap 095 - 05:45:42
96:
Tap 096 - 05:41:12
97:
Tap 097 - 05:43:50
98:
Tap 098 - 05:24:24
99:
Tap 099 - 05:12:54
100:
Tap 100 - 05:00:46
101:
Tap 101 - 04:58:14
102:
Tap 102 - 05:45:38
103:
Tap 103 - 06:15:39
104:
Tap 104 - 05:17:11
105:
Tap 105 - 04:22:16
106:
Tap 106 - 04:49:21
107:
Tap 107 - 04:39:22
108:
Tap 108 - 04:12:38
109:
Tap 109 - 04:53:42
110:
Tap 110 - 04:30:02
111:
Tap 111 - 04:42:45
112:
Tap 112 - 04:18:19
113:
Tap 113 - 03:51:03
114:
Tap 114 - 04:02:38
115:
Tap 115 - 03:33:48
116:
Tap 116 - 03:24:25
117:
Tap 117 - 03:25:07
118:
Tap 118 - 03:31:02
119:
Tap 119 - 03:29:17
120:
Tap 120 - 03:20:25
121:
Tap 121 - 03:37:00
122:
Tap 122 - 03:26:37
123:
Tap 123 - 03:57:44
124:
Tap 124 - 03:45:58
125:
Tap 125 - 03:54:29
126:
Tap 126 - 03:35:40
127:
Tap 127 - 03:40:28
128:
Tap 128 - 03:19:18
129:
Tap 129 - 03:53:42
130:
Tap 130 - 04:09:19
131:
Tap 131 - 05:03:29
132:
Tap 132 - 05:05:25
133:
Tap 133
134:
Tap 134
Nghe thử server VIP
Truyện Vạn Đạo Kiếm Tôn Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 134. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Vạn Đạo Kiếm Tôn tại đây: