Vạn Thiên Thế Giới Hứa Nguyện Hệ Thống

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 45
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:08:41
2:
Tap 002 - 05:40:01
3:
Tap 003 - 05:22:46
4:
Tap 004 - 05:14:30
5:
Tap 005 - 05:00:10
6:
Tap 006 - 04:59:15
7:
Tap 007 - 04:58:29
8:
Tap 008 - 05:00:59
9:
Tap 009 - 04:52:43
10:
Tap 010 - 05:14:10
11:
Tap 011 - 05:04:25
12:
Tap 012 - 05:02:37
13:
Tap 013 - 05:12:17
14:
Tap 014 - 04:39:38
15:
Tap 015 - 04:35:38
16:
Tap 016 - 04:44:40
17:
Tap 017 - 04:45:00
18:
Tap 018 - 04:53:26
19:
Tap 019 - 04:52:08
20:
Tap 020 - 05:05:08
21:
Tap 021 - 04:55:31
22:
Tap 022 - 04:52:00
23:
Tap 023 - 04:57:19
24:
Tap 024 - 04:35:31
25:
Tap 025 - 04:41:14
26:
Tap 026 - 04:35:20
27:
Tap 027 - 04:43:30
28:
Tap 028 - 04:43:06
29:
Tap 029 - 04:34:55
30:
Tap 030 - 04:45:10
31:
Tap 031 - 05:00:42
32:
Tap 032 - 05:06:40
33:
Tap 033 - 04:59:47
34:
Tap 034 - 05:15:35
35:
Tap 035 - 05:16:13
36:
Tap 036 - 05:11:39
37:
Tap 037 - 05:04:57
38:
Tap 038 - 04:51:13
39:
Tap 039 - 04:46:54
40:
Tap 040 - 04:46:18
41:
Tap 041 - 04:32:47
42:
Tap 042 - 04:40:58
43:
Tap 043 - 04:59:57
44:
Tap 044 - 05:04:34
45:
Tap 045 - 05:19:42


Player ID does not exist!

Hồng Lâu Mộng trong ngâm qua thơ, đồi Cảnh Dương bên trên đánh qua hổ.

Hổ Lao Quan đấu trước tam anh, Tây Du Ký trong chiến thần Phật.

Xem Tam quốc khói lửa, phá Lương Sơn hảo hán, than lấy kinh chật vật, tiếc Hồng Lâu Mộng gãy.

Lâm muội muội si, Nữ Nhi Quốc vương nước mắt, Điêu Thiền buồn, Mậu Đức thê.

Vô tận tiếc nuối lưu lại chỉ có bi sảng.

Cuộc đời khác nhau, từ thương thiên phái hạ hứa nguyện sứ giả bắt đầu.