Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Vị Diện Quét Thưởng Hệ Thống Audio

2022-12-10
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
15
Lượt nghe: 4611

Thu được Vị Diện hệ thống, xuyên qua các Vị Diện, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, thu được nhiệm vụ thế giới kỹ năng và vật phẩm .

Ma pháp thế giới nhiệm vụ: 1 thuần phục một con cửu giai Cự Long; 2 bồi dưỡng mười vị Pháp Thần …

Tiên Hiệp thế giới nhiệm vụ: 1 cho Thôn Thiên thú rửa ruột; 2 cho Đào Ngột đánh răng …

Cao khoa học kỹ thuật thế giới nhiệm vụ: 1 thu thập 100 cây siêu năng lượng Tinh Trụ; 2 cho Ngoại Tinh Nhân làm tiểu Bạch Thử …

Mạt thế thế giới nhiệm vụ: 1 thu thập sáu loại Zombie Virus; 2 cùng Zombie Vương cùng đi ăn tối …

Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được: Kỹ năng ? Vật phẩm ? Có thể sử dụng nhiệm vụ đạo cụ ?

Ngay cả cho Ngoại Tinh Nhân làm tiểu Bạch Thử nhiệm vụ đều đi ra, Hàn Viễn nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay hai thanh dao bầu: “Hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan không chặt chết ngươi!”

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:04:54
2:
Tap 002 - 03:54:54
3:
Tap 003 - 03:53:35
4:
Tap 004 - 03:53:32
5:
Tap 005 - 04:02:58
6:
Tap 006 - 04:06:31
7:
Tap 007 - 03:51:56
8:
Tap 008 - 03:55:04
9:
Tap 009 - 04:07:12
10:
Tap 010 - 04:00:05
11:
Tap 011 - 03:46:24
12:
Tap 012 - 03:56:51
13:
Tap 013 - 03:53:21
14:
Tap 014 - 03:44:59
15:
Tap 015 - 03:47:31
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
Nghe thử server VIP