Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Hội viên VIP

Gói VIP tắt Quảng cáo trên toàn bộ trang!
VIP 1 năm
Nghe truyện không quảng cáo!
Download truyện không QC (rút gọn link)
Ưu tiên làm truyện mới, cập nhật mới truyện
Load trang mượt, cập nhật truyện mới nhanh
☑ Hơn 5k truyện Server VIP (tốc độ siêu cao)
Chỉ còn ~13k/tháng
Chỉ với 200k/12 tháng
VIP 3 tháng
Nghe truyện không quảng cáo!
Download truyện không QC (rút gọn link)
Ưu tiên làm truyện mới, cập nhật mới truyện
Load trang mượt, cập nhật truyện mới nhanh
☑ Hơn 5k truyện Server VIP (tốc độ siêu cao)
Chỉ với 100.000 VND
VIP 1 tháng
Nghe truyện không quảng cáo!
Download truyện không QC (rút gọn link)
Ưu tiên làm truyện mới, cập nhật mới truyện
Load trang mượt, cập nhật truyện mới nhanh
☑ Hơn 5k truyện Server VIP (tốc độ siêu cao)
Chỉ với 50.000 VND
Download 1 năm
Download truyện không Quảng cáo (rút gọn link)
3k truyện Server Fast (tốc độ cao)
☑ Hơn 5k truyện Server VIP (tốc độ siêu cao)

=> Chỉ với ~6k / tháng
Chỉ với 100.000 VND / 12 tháng
Download 3 tháng
Download truyện không Quảng cáo (rút gọn link)
3k truyện Server Fast (tốc độ cao)
☑ Hơn 5k truyện Server VIP (tốc độ siêu cao)
Chỉ với 50.000 VND
Trang chủ
TOP
Lọc truyện
Tr Tranh Audio
VIP-Tải
Danh sách
VIP