Gói VIP tắt Quảng cáo trên toàn bộ trang!
VIP 1 năm
Nghe truyện không quảng cáo!
Download truyện không QC (rút gọn link)
Ưu tiên làm truyện mới, cập nhật mới truyện
Load trang mượt, cập nhật truyện mới nhanh
Sever VIP riêng ( tốc độ cao)

Chỉ còn ~16k/tháng
Chỉ với 200k/1 năm
VIP 3 tháng
Nghe truyện không quảng cáo!
Download truyện không QC (rút gọn link)
Ưu tiên làm truyện mới, cập nhật mới truyện
Load trang mượt, cập nhật truyện mới nhanh
Sever VIP riêng ( tốc độ cao)
Chỉ với 100.000 VND