Võ Đạo Độc Tôn

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 62
Trạng thái:
Lượt nghe: 16014
【Tháng: 1531】【Tuần: 682】【Ngày: 124
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:02:01
2:
Tap 002 - 03:07:23
3:
Tap 003 - 02:58:21
4:
Tap 004 - 02:56:17
5:
Tap 005 - 02:52:52
6:
Tap 006 - 03:00:39
7:
Tap 007 - 03:01:08
8:
Tap 008 - 02:48:34
9:
Tap 009 - 03:00:50
10:
Tap 010 - 02:51:55
11:
Tap 011 - 02:42:36
12:
Tap 012 - 03:07:12
13:
Tap 013 - 03:03:08
14:
Tap 014 - 03:09:18
15:
Tap 015 - 03:10:07
16:
Tap 016 - 02:58:05
17:
Tap 017 - 03:15:36
18:
Tap 018 - 02:58:04
19:
Tap 019 - 03:12:00
20:
Tap 020 - 03:03:27
21:
Tap 021 - 02:52:28
22:
Tap 022 - 03:02:44
23:
Tap 023 - 02:44:28
24:
Tap 024 - 03:12:29
25:
Tap 025 - 03:06:22
26:
Tap 026 - 02:43:02
27:
Tap 027 - 02:39:47
28:
Tap 028 - 02:52:31
29:
Tap 029 - 02:47:22
30:
Tap 030 - 02:50:05
31:
Tap 031 - 02:46:47
32:
Tap 032 - 02:42:45
33:
Tap 033 - 02:59:30
34:
Tap 034 - 02:42:37
35:
Tap 035 - 02:53:41
36:
Tap 036 - 02:59:56
37:
Tap 037 - 02:57:26
38:
Tap 038 - 02:58:07
39:
Tap 039 - 02:51:56
40:
Tap 040 - 03:10:18
41:
Tap 041 - 02:45:45
42:
Tap 042 - 03:03:31
43:
Tap 043 - 03:08:28
44:
Tap 044 - 03:20:28
45:
Tap 045 - 03:05:40
46:
Tap 046 - 03:21:17
47:
Tap 047 - 03:05:05
48:
Tap 048 - 03:22:34
49:
Tap 049 - 03:23:23
50:
Tap 050 - 03:18:34
51:
Tap 051 - 02:52:02
52:
Tap 052 - 02:54:00
53:
Tap 053 - 03:00:29
54:
Tap 054 - 03:13:40
55:
Tap 055 - 02:27:01
56:
Tap 056 - 02:35:57
57:
Tap 057 - 02:35:17
58:
Tap 058 - 02:27:49
59:
Tap 059 - 02:28:48
60:
Tap 060 - 02:37:17
61:
Tap 061 - 04:23:46
62:
Tap 062 - 04:46:32
Player ID does not exist!

– Thiên Nguyên đại lục, có Đại Năng Lực Giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời xanh, một cước đập tan đại địa!
Diệp Minh, một giới phàm lưu, con thứ xuất thân, vì báo huyết cừu, không ngừng vươn lên.
Dưới cơ duyên, thu hoạch được “Thần Linh bảo y”, dùng “Trúc Cơ thần đan”, tu được “Thông Thiên kinh đồ”.

Tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, dù ai cản con đường tu võ, giết không tha!
Bất Hủ hoàng triều, Vạn Cổ đại giáo, Hồng Hoang cự yêu, Kình Thiên ma thần, đối mặt này đầy trời Thần Ma, hắn không sợ hãi, mệnh ta tại ta không tại Thiên!
– Cảnh giới: Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tông, Võ Quân…