Vô Địch Chi Mạnh Nhất Thần Cấp Lựa Chọn

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 50
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:15:21
2:
Tap 002 - 03:25:31
3:
Tap 003 - 03:15:38
4:
Tap 004 - 03:07:52
5:
Tap 005 - 03:16:22
6:
Tap 006 - 03:20:05
7:
Tap 007 - 03:14:55
8:
Tap 008 - 03:01:03
9:
Tap 009 - 02:59:29
10:
Tap 010 - 02:51:32
11:
Tap 011 - 02:48:58
12:
Tap 012 - 02:51:32
13:
Tap 013 - 02:54:33
14:
Tap 014 - 02:51:33
15:
Tap 015 - 02:56:54
16:
Tap 016 - 02:57:20
17:
Tap 017 - 02:54:23
18:
Tap 018 - 02:49:53
19:
Tap 019 - 02:45:07
20:
Tap 020 - 02:50:23
21:
Tap 021 - 02:52:04
22:
Tap 022 - 02:55:19
23:
Tap 023 - 02:51:02
24:
Tap 024 - 02:53:15
25:
Tap 025 - 02:41:23
26:
Tap 026 - 02:49:26
27:
Tap 027 - 02:55:22
28:
Tap 028 - 02:55:19
29:
Tap 029 - 02:54:28
30:
Tap 030 - 02:53:17
31:
Tap 031 - 02:54:01
32:
Tap 032 - 03:02:25
33:
Tap 033 - 02:53:24
34:
Tap 034 - 02:49:31
35:
Tap 035 - 03:03:36
36:
Tap 036 - 02:54:08
37:
Tap 037 - 02:56:21
38:
Tap 038 - 02:49:10
39:
Tap 039 - 02:53:47
40:
Tap 040 - 02:53:40
41:
Tap 041 - 02:53:32
42:
Tap 042 - 02:57:12
43:
Tap 043 - 02:48:20
44:
Tap 044 - 02:44:27
45:
Tap 045 - 02:48:38
46:
Tap 046 - 02:54:51
47:
Tap 047 - 02:41:15
48:
Tap 048 - 02:42:06
49:
Tap 049 - 02:46:18
50:
Tap 050 - 02:42:51
51:
Tap 051 - 02:38:45
52:
Tap 052 - 02:38:06
53:
Tap 053 - 02:47:07
54:
Tap 054 - 02:49:32
55:
Tap 055 - 02:49:25
56:
Tap 056 - 02:51:51
57:
Tap 057 - 02:52:50
58:
Tap 058 - 02:54:47
59:
Tap 059 - 02:58:50
60:
Tap 060 - 02:59:08
61:
Tap 061 - 02:51:33
62:
Tap 062 - 02:56:45
63:
Tap 063 - 03:04:02
64:
Tap 064 - 02:56:22


Player ID does not exist!

– “Nếu như cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa bắt đầu, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì?”
【 lựa chọn một: Mạt Pháp thế giới, vui vẻ chết mập trạch, vui vẻ mỗi một ngày, nhân vật nhị thứ nguyên mới là chân ái. ]
【 lựa chọn hai: Tu Tiên thế giới, vấn đạo trường sinh, tuyệt thế Kiếm Tiên. ]
【 lựa chọn ba: Đạo Võ thế giới, khai tông lập phái, vô địch tông chủ. ]
【 lựa chọn bốn: Huyền Huyễn đại lục, cường giả sống lại, Thiên Tôn Thần Chủ, lại đến đỉnh phong. ]
【 lựa chọn năm: Ma Giới đại lục, Ma Đạo chưởng giáo. ]
【 lựa chọn sáu: Quân lâm thiên hạ, Huyền Huyễn thế giới, Chí Tôn thần triều, ta muốn làm Hoàng Đế. ]

Sở Nguyên: “Ta quá khó, ta muốn làm Hoàng Đế.”
Hệ thống: “Chẳng lẽ làm một cái chết mập trạch không tốt sao?”
“Làm Hoàng Đế không tốt sao? Ta vẫn còn muốn làm Hoàng Đế.”
Hệ thống: “…”
“Chúc mừng Kí Chủ lựa chọn sáu, quân lâm thiên hạ, Huyền Huyễn thế giới, Chí Tôn thần triều, ta muốn làm Hoàng Đế.”
“Thần Cấp Số Mệnh Lựa Chọn Hệ Thống đang khởi động…”