Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 40
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:20:32
2:
Tap 002 - 05:02:23
3:
Tap 003 - 05:04:44
4:
Tap 004 - 05:01:16
5:
Tap 005 - 05:11:03
6:
Tap 006 - 05:08:51
7:
Tap 007 - 05:12:06
8:
Tap 008 - 05:38:58
9:
Tap 009 - 05:15:39
10:
Tap 010 - 05:05:38
11:
Tap 011 - 05:15:16
12:
Tap 012 - 05:23:48
13:
Tap 013 - 04:51:04
14:
Tap 014 - 05:21:57
15:
Tap 015 - 05:33:02
16:
Tap 016 - 05:11:09
17:
Tap 017 - 05:32:46
18:
Tap 018 - 05:39:34
19:
Tap 019 - 05:41:13
20:
Tap 020 - 05:04:33
21:
Tap 021 - 05:06:24
22:
Tap 022 - 05:17:49
23:
Tap 023 - 05:27:57
24:
Tap 024 - 05:22:58
25:
Tap 025 - 05:43:09
26:
Tap 026 - 05:47:30
27:
Tap 027 - 05:02:32
28:
Tap 028 - 04:38:41
29:
Tap 029 - 04:50:53
30:
Tap 030 - 04:42:33
31:
Tap 031 - 04:46:51
32:
Tap 032 - 04:37:21
33:
Tap 033 - 04:45:03
34:
Tap 034 - 05:06:50
35:
Tap 035 - 04:36:09
36:
Tap 036 - 04:08:39
37:
Tap 037 - 04:10:29
38:
Tap 038 - 04:06:17
39:
Tap 039 - 04:33:26
40:
Tap 040 - 04:08:58


Player ID does not exist!
– Xuyên qua thành tu chân đại lục một cái củi mục, cái kia còn tu chân em gái nhà ngươi?
Một đạo thất thải hào quang sau đó, Dương Chân trực tiếp kéo banh trời!
Hắn nhìn qua công pháp, trực tiếp mãn phẩm max cấp, học đều không học hết!

Hắn luyện chế đan dược, chẳng những khởi tử hồi sinh, còn có thể thanh xuân mãi mãi, bao nhiêu thánh nữ tiên tử đau khổ muốn nhờ, điều kiện gì đều chịu đáp ứng!
Hắn rèn đúc vũ khí, trên đánh Thần Vương Đại Đế, dưới đâm Hoàng Tuyền U Ngục, mỗi một kiện đều để thiên địa run rẩy, để thần ma tránh lui!
Khụ khụ. . .
“Ta từ trước tới giờ không đóng vai heo trang bức, bởi vì ta thực ngưu một nhóm!”