Vô Hạn Võ Hiệp Tân Thế Giới

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:31:48
2:
Tap 002 - 04:12:52
3:
Tap 003 - 03:31:22
4:
Tap 004 - 03:37:36
5:
Tap 005 - 03:39:30
6:
Tap 006 - 03:15:32
7:
Tap 007 - 03:23:18
8:
Tap 008 - 03:46:17
9:
Tap 009 - 03:37:01
10:
Tap 010 - 03:52:36
11:
Tap 011 - 04:31:42
12:
Tap 012 - 04:43:03
13:
Tap 013 - 03:27:19
14:
Tap 014 - 04:44:53
15:
Tap 015 - 03:24:35


Player ID does not exist!

Hiệp người, thiện võ, khinh lợi, liều mạng!

Phi khinh cừu, hiệp trường kiếm, sách liệt mã, dẫn cuồng ca!

Hùng hồn phó nguy nan, nhiệt huyết thù tri kỷ, thượng kinh thiên địa, hạ quỷ thần khiếp, trung cúi đầu và ngẩng đầu không hỗ là thế.

Tam đại chân võ hiệp thế giới: Kim Dung thế giới, Cổ Long thế giới, Ôn Thụy An Thế giới, ba loại quỉ dị “Võ hiệp đặc thù” ; sau này sẽ có Huỳnh đại sư và Lương Vũ Sinh.

Một võ hiệp tân thế giới: Tự do phát triển, không ngừng tăng lên “Võ hiệp tiến hóa độ” !