Võ Hồn Rút Thăm Trúng Thưởng Hệ Thống

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:59:27
2:
Tap 002 - 05:42:01
3:
Tap 003 - 05:32:51
4:
Tap 004 - 05:13:46
5:
Tap 005 - 05:20:18
6:
Tap 006 - 05:13:27
7:
Tap 007 - 05:22:12
8:
Tap 008 - 05:04:25
9:
Tap 009 - 05:08:43
10:
Tap 010 - 05:16:53
11:
Tap 011 - 05:14:32
12:
Tap 012 - 05:07:02
13:
Tap 013 - 05:14:37
14:
Tap 014 - 05:11:19
15:
Tap 015 - 05:34:37
16:
Tap 016 - 05:16:36
17:
Tap 017 - 05:13:24
18:
Tap 018 - 05:19:26
19:
Tap 019 - 05:16:47
20:
Tap 020 - 05:13:09


Player ID does not exist!

– Một cái phế trạch xuyên việt đến Dị Giới, dựa vào Rút Thăm Trúng Thưởng Hệ Thống, treo lên đánh bát phương, ngưu phải chảy nước mũi!
Thông thường rút thưởng, được một kiện phần thưởng có thể để thực lực tăng nhanh như gió!

Cao cấp rút thưởng, được một kiện phần thưởng nhưng cùng giai vô địch!
Siêu cấp rút thưởng, được một kiện phần thưởng, có thể treo lên đánh toàn bộ Vị Diện!