Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Võ Thần Huyết Mạch Audio

3.7/5 - (70 Vote)
2022-12-15
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
210 16 tập mới
Lượt nghe: 63673

Thiếu niên Lý Diệp , chợt được thái cổ Huyết tổ chi thần đồng , dung hợp thành tự thân thần cấp huyết mạch , từ nay về sau cá chép nhảy long môn , sao chổi vậy quật khởi! Tu võ đạo đỉnh phong , bước lên thành thần chi lộ , thu các lộ mỹ nữ là quyến tộc , tiếu ngạo thương khung!

Vân Đằng đại lục, võ phong thịnh hành, cường giả tuỳ tiện có thể khai sơn toái thạch, rất đến đại thần thông giả đủ để đạp không mà đi, dời sông lấp biển không gì làm không được!
Đây là một cái tôn trọng thực lực thế giới, thực lực quyết định hết thảy, nhỏ yếu nhậm chức người ức hiếp!
Quyết định một cá nhân thực lực mạnh yếu cao thấp chính là bọn hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng! Bị tất cả võ giả xưng là thứ hai linh hồn Huyết Hồn chi lực!
Mỗi người Huyết Hồn cũng khác nhau, nhưng là không thể nghi ngờ, Huyết Hồn càng cao tương lai thành tựu càng cao, càng có thể trở thành cường giả thậm chí cả đại thần thông giả!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:41:06
2:
Tap 002 - 05:31:42
3:
Tap 003 - 05:32:33
4:
Tap 004 - 05:30:09
5:
Tap 005 - 03:54:29
6:
Tap 006 - 03:47:55
7:
Tap 007 - 03:47:47
8:
Tap 008 - 03:46:59
9:
Tap 009 - 03:45:35
10:
Tap 010 - 03:46:15
11:
Tap 011 - 03:46:41
12:
Tap 012 - 03:43:11
13:
Tap 013 - 03:43:14
14:
Tap 014 - 03:43:39
15:
Tap 015 - 03:43:14
16:
Tap 016 - 03:43:41
17:
Tap 017 - 03:44:57
18:
Tap 018 - 03:41:53
19:
Tap 019 - 03:42:43
20:
Tap 020 - 03:43:03
21:
Tap 021 - 03:41:54
22:
Tap 022 - 03:42:40
23:
Tap 023 - 03:42:56
24:
Tap 024 - 03:43:06
25:
Tap 025 - 03:41:55
26:
Tap 026 - 03:41:43
27:
Tap 027 - 03:41:10
28:
Tap 028 - 03:41:55
29:
Tap 029 - 03:42:19
30:
Tap 030 - 03:42:33
31:
Tap 031 - 03:40:34
32:
Tap 032 - 03:43:13
33:
Tap 033 - 03:43:53
34:
Tap 034 - 03:44:07
35:
Tap 035 - 03:44:12
36:
Tap 036 - 03:44:48
37:
Tap 037 - 03:43:05
38:
Tap 038 - 03:44:19
39:
Tap 039 - 03:44:16
40:
Tap 040 - 03:44:02
41:
Tap 041 - 03:43:19
42:
Tap 042 - 03:42:55
43:
Tap 043 - 03:44:33
44:
Tap 044 - 03:43:54
45:
Tap 045 - 03:43:33
46:
Tap 046 - 03:43:06
47:
Tap 047 - 03:44:00
48:
Tap 048 - 03:44:13
49:
Tap 049 - 03:46:18
50:
Tap 050 - 03:44:32
51:
Tap 051 - 03:45:01
52:
Tap 052 - 03:46:08
53:
Tap 053 - 03:46:15
54:
Tap 054 - 03:44:30
55:
Tap 055 - 03:42:58
56:
Tap 056 - 03:42:07
57:
Tap 057 - 03:42:30
58:
Tap 058 - 03:43:48
59:
Tap 059 - 03:44:03
60:
Tap 060 - 03:42:19
61:
Tap 061 - 03:44:48
62:
Tap 062 - 03:45:36
63:
Tap 063 - 03:43:11
64:
Tap 064 - 03:43:23
65:
Tap 065 - 03:42:37
66:
Tap 066 - 03:43:54
67:
Tap 067 - 03:42:05
68:
Tap 068 - 03:45:10
69:
Tap 069 - 03:41:15
70:
Tap 070 - 03:42:00
71:
Tap 071 - 03:43:48
72:
Tap 072 - 03:45:28
73:
Tap 073 - 03:42:21
74:
Tap 074 - 03:41:30
75:
Tap 075 - 03:42:05
76:
Tap 076 - 03:39:24
77:
Tap 077 - 03:42:40
78:
Tap 078 - 03:42:38
79:
Tap 079 - 03:41:04
80:
Tap 080 - 03:40:13
81:
Tap 081 - 03:41:40
82:
Tap 082 - 03:40:27
83:
Tap 083 - 03:41:25
84:
Tap 084 - 03:39:53
85:
Tap 085 - 03:42:10
86:
Tap 086 - 03:41:51
87:
Tap 087 - 03:39:31
88:
Tap 088 - 03:42:05
89:
Tap 089 - 03:43:11
90:
Tap 090 - 03:43:28
91:
Tap 091 - 03:42:56
92:
Tap 092 - 03:44:12
93:
Tap 093 - 03:43:03
94:
Tap 094 - 03:44:37
95:
Tap 095 - 03:42:52
96:
Tap 096 - 03:42:30
97:
Tap 097 - 03:33:24
98:
Tap 098 - 03:41:42
99:
Tap 099 - 03:44:53
100:
Tap 100 - 03:43:30
101:
Tap 101 - 03:44:51
102:
Tap 102 - 03:44:20
103:
Tap 103 - 03:42:40
104:
Tap 104 - 03:44:55
105:
Tap 105 - 03:44:53
106:
Tap 106 - 03:44:37
107:
Tap 107 - 03:42:59
108:
Tap 108 - 03:42:54
109:
Tap 109 - 03:43:37
110:
Tap 110 - 03:44:27
111:
Tap 111 - 03:44:37
112:
Tap 112 - 03:45:38
113:
Tap 113 - 03:45:47
114:
Tap 114 - 03:43:04
115:
Tap 115 - 03:44:50
116:
Tap 116 - 03:41:51
117:
Tap 117 - 03:45:31
118:
Tap 118 - 03:46:11
119:
Tap 119 - 03:44:13
120:
Tap 120 - 03:43:53
121:
Tap 121 - 03:44:08
122:
Tap 122 - 03:45:54
123:
Tap 123 - 03:42:49
124:
Tap 124 - 03:43:03
125:
Tap 125 - 03:44:07
126:
Tap 126 - 03:44:01
127:
Tap 127 - 03:44:15
128:
Tap 128 - 03:43:35
129:
Tap 129 - 03:42:28
130:
Tap 130 - 03:44:01
131:
Tap 131 - 03:43:44
132:
Tap 132 - 03:46:42
133:
Tap 133 - 03:43:20
134:
Tap 134 - 03:45:42
135:
Tap 135 - 03:43:06
136:
Tap 136 - 03:42:39
137:
Tap 137 - 03:44:33
138:
Tap 138 - 03:46:33
139:
Tap 139 - 03:46:20
140:
Tap 140 - 03:45:53
141:
Tap 141 - 03:48:53
142:
Tap 142 - 03:47:52
143:
Tap 143 - 03:47:52
144:
Tap 144 - 03:48:01
145:
Tap 145 - 03:47:10
146:
Tap 146 - 03:44:56
147:
Tap 147 - 03:44:10
148:
Tap 148 - 03:47:04
149:
Tap 149 - 03:44:28
150:
Tap 150 - 03:44:13
151:
Tap 151 - 03:43:12
152:
Tap 152 - 03:42:28
153:
Tap 153 - 03:46:22
154:
Tap 154 - 03:48:09
155:
Tap 155 - 03:46:27
156:
Tap 156 - 03:46:09
157:
Tap 157 - 03:45:05
158:
Tap 158 - 03:48:10
159:
Tap 159 - 03:47:22
160:
Tap 160 - 03:45:47
161:
Tap 161 - 03:45:58
162:
Tap 162 - 03:45:28
163:
Tap 163 - 03:45:19
164:
Tap 164 - 03:44:39
165:
Tap 165 - 03:44:45
166:
Tap 166 - 03:46:11
167:
Tap 167 - 03:43:42
168:
Tap 168 - 03:45:03
169:
Tap 169 - 03:41:49
170:
Tap 170 - 03:42:52
171:
Tap 171 - 03:42:51
172:
Tap 172 - 03:44:15
173:
Tap 173 - 03:42:53
174:
Tap 174 - 03:43:38
175:
Tap 175 - 03:43:22
176:
Tap 176 - 03:45:39
177:
Tap 177 - 03:46:20
178:
Tap 178 - 03:45:02
179:
Tap 179 - 03:47:57
180:
Tap 180 - 03:45:16
181:
Tap 181 - 03:43:58
182:
Tap 182 - 03:44:42
183:
Tap 183 - 03:46:22
184:
Tap 184 - 03:45:27
185:
Tap 185 - 03:47:01
186:
Tap 186 - 03:50:04
187:
Tap 187 - 03:47:21
188:
Tap 188 - 03:46:41
189:
Tap 189 - 03:45:25
190:
Tap 190 - 03:46:33
191:
Tap 191 - 03:47:16
192:
Tap 192 - 03:45:53
193:
Tap 193 - 05:59:21
194:
Tap 194 - 06:11:58
195:
Tap 195 - 05:18:20
196:
Tap 196 - 04:58:08
197:
Tap 197 - 05:15:45
198:
Tap 198 - 05:35:28
199:
Tap 199 - 05:40:37
200:
Tap 200 - 06:18:56
201:
Tap 201 - 06:04:15
202:
Tap 202 - 05:40:04
203:
Tap 203 - 05:53:53
204:
Tap 204 - 05:55:44
205:
Tap 205 - 06:00:36
206:
Tap 206 - 05:10:56
207:
Tap 207 - 05:10:23
208:
Tap 208 - 05:06:58
209:
Tap 209 - 05:43:29
210:
Tap 210 - 04:58:21
Nghe thử server VIP
Truyện Võ Thần Huyết Mạch Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 210. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Võ Thần Huyết Mạch tại đây: