Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La Audio

3.4/5 - (12 Vote)
2021-05-26
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
32
Lượt nghe: 5462

– Vì cứu vớt muội muội bị bệnh nan y cuối cùng hy vọng, Lăng Trần tiến nhập mới mở ra hư nghĩ trò chơi thế giới, cũng gia nhập một cái tất cả đều là nữ hài tử loại nhỏ phòng làm việc, từ nay về sau bước trên hắn đỉnh phong chi lộ.

Nhất loan cơ hồ bị lịch sử quên thượng cổ tà vật “Thiên Khiển Chi Nguyệt” thành tựu hắn không được siêu việt đỉnh phong thần thoại, cũng làm cho hắn ở chút bất tri bất giác bước lên một cái đã định trước gặp thiên chi khiển phạt Tu La chi đạo.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:21:43
2:
Tap 002 - 04:07:22
3:
Tap 003 - 04:41:24
4:
Tap 004 - 04:40:47
5:
Tap 005 - 05:10:10
6:
Tap 006 - 04:42:43
7:
Tap 007 - 04:41:14
8:
Tap 008 - 04:38:14
9:
Tap 009 - 04:39:09
10:
Tap 010 - 04:40:54
11:
Tap 011 - 05:24:09
12:
Tap 012 - 04:51:52
13:
Tap 013 - 05:15:57
14:
Tap 014 - 05:21:43
15:
Tap 015 - 05:00:43
16:
Tap 016 - 05:14:54
17:
Tap 017 - 05:17:54
18:
Tap 018 - 05:26:32
19:
Tap 019 - 04:59:31
20:
Tap 020 - 05:06:47
21:
Tap 021 - 05:13:10
22:
Tap 022 - 05:08:44
23:
Tap 023 - 05:05:45
24:
Tap 024 - 05:17:05
25:
Tap 025 - 05:03:25
26:
Tap 026 - 05:49:00
27:
Tap 027 - 05:21:29
28:
Tap 028 - 04:43:47
29:
Tap 029 - 05:01:43
30:
Tap 030 - 05:13:28
31:
Tap 031 - 04:39:58
32:
Tap 032 - 04:58:27
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
Nghe thử server VIP