Võng Du Chi Uchiha Lão Tổ Tông

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:55:13
2:
Tap 002 - 06:02:07
3:
Tap 003 - 06:23:19
4:
Tap 004 - 03:37:01
5:
Tap 005 - 03:42:42
6:
Tap 006 - 03:25:12
7:
Tap 007 - 03:03:11
8:
Tap 008 - 03:38:03
9:
Tap 009 - 03:40:17
10:
Tap 010 - 03:38:17


Player ID does not exist!

Vài vạn năm phía sau, ngày tận thế tới, nhân loại đối mặt tai họa ngập đầu. Thiên đạo Võng Du hàng lâm, trở thành nhân loại đối kháng Mạt Nhật duy nhất phương pháp.

Xuyên việt thêm trọng sinh Reina, đăng nhập thiên đạo Võng Du cái kia một ngày, Reina cư nhiên về tới Nhẫn Giới 100 năm trước!

. . .

“Cái gì? Nhẫn Giới chi thần đã từng bị người hành hung quá?”

“Cái gì? Cửu Đại Vĩ Thú đã từng nhận đồng một người làm chủ?”

“Cái gì? Đã từng lại có một người kém chút nhất thống Nhẫn Giới?”

Làm ngủ say thật lâu Uchiha Madara từ trong bóng tối thức tỉnh, ý đồ thi triển ‘Tsukuyomi vĩnh cửu’ lúc, con mắt chợt trừng lớn!

“Lão, lão tổ tông, ngươi như thế nào còn sống!”