Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Vũ Luyện Điên Phong Audio

4/5 - (180 Vote)
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Lượt nghe:
386706
Giọng nam: 135 tập

– Võ Luyện Đỉnh Phong Dương Khai – một đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các. Khởi đầu, Dương Khai chỉ là một gã quét rác, sai vặt … vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó chàng bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương…”
Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ danh thiên hạ, vì sao mà một tên hàu sai vặt lại chiếm được những mỹ nữ sắc nước hương trời trong thiên hạ ? Trong thế giới của Vũ Luyện Điên Phong, đỉnh cao nhất của võ đạo, chính là cô độc, là tịch mịch, là đằng đẵng miệt mài, cao xứ bất thắng hàn.

Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không bỏ cuộc, mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật. Có thể nói dưới bút văn giản dị nhưng vô cùng súc tích đầy hình ảnh của tác giả Mạc Mặc, những trận quyết đấu máu lửa trong Vũ Luyện Điên Phong như diễn ra hết sức sống động trước mắt độc giả…

Ngòi bút giản dị của Mạc Mặc như khắc sâu hơn sự cô đơn, sự trưởng thành của Dương Khai theo thời gian. Những trận tranh tài trở nên sinh động hơn, máu lửa hơn và càng hồi hộp hơn dưới những câu văn uyển chuyển của Mạc Mặc.
Tag : Võ Luyện Đỉnh Phong, vo luyen dinh phong

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 05:03:18
2:
Tap 002 - 05:57:42
3:
Tap 003 - 06:13:12
4:
Tap 004 - 05:38:31
5:
Tap 005 - 05:42:19
6:
Tap 006 - 05:32:08
7:
Tap 007 - 06:17:46
8:
Tap 008 - 05:36:50
9:
Tap 009 - 05:35:12
10:
Tap 010 - 05:33:31
11:
Tap 011 - 05:41:26
12:
Tap 012 - 05:34:29
13:
Tap 013 - 05:26:50
14:
Tap 014 - 05:28:56
15:
Tap 015 - 05:41:34
16:
Tap 016 - 05:24:09
17:
Tap 017 - 05:24:27
18:
Tap 018 - 05:30:01
19:
Tap 019 - 05:28:25
20:
Tap 020 - 05:23:06
21:
Tap 021 - 05:27:18
22:
Tap 022 - 05:24:45
23:
Tap 023 - 05:20:22
24:
Tap 024 - 05:29:51
25:
Tap 025 - 05:20:17
26:
Tap 026 - 05:28:22
27:
Tap 027 - 05:26:46
28:
Tap 028 - 05:31:56
29:
Tap 029 - 05:25:33
30:
Tap 030 - 05:30:28
31:
Tap 031 - 05:36:25
32:
Tap 032 - 05:26:59
33:
Tap 033 - 05:21:32
34:
Tap 034 - 05:39:07
35:
Tap 035 - 05:27:32
36:
Tap 036 - 05:22:57
37:
Tap 037 - 05:32:34
38:
Tap 038 - 05:21:46
39:
Tap 039 - 05:29:52
40:
Tap 040 - 05:28:52
41:
Tap 041 - 05:29:11
42:
Tap 042 - 05:30:12
43:
Tap 043 - 05:34:57
44:
Tap 044 - 05:25:47
45:
Tap 045 - 05:18:03
46:
Tap 046 - 05:21:13
47:
Tap 047 - 05:27:44
48:
Tap 048 - 05:21:09
49:
Tap 049 - 05:21:23
50:
Tap 050 - 05:51:57
51:
Tap 051 - 05:52:02
52:
Tap 052 - 05:55:38
53:
Tap 053 - 05:55:26
54:
Tap 054 - 05:55:14
55:
Tap 055 - 05:56:25
56:
Tap 056 - 05:54:35
57:
Tap 057 - 05:51:34
58:
Tap 058 - 05:51:20
59:
Tap 059 - 05:57:26
60:
Tap 060 - 05:58:04
61:
Tap 061 - 05:59:11
62:
Tap 062 - 05:55:44
63:
Tap 063 - 05:58:38
64:
Tap 064 - 05:54:55
65:
Tap 065 - 05:57:20
66:
Tap 066 - 05:54:33
67:
Tap 067 - 05:55:37
68:
Tap 068 - 05:57:47
69:
Tap 069 - 05:53:36
70:
Tap 070 - 05:51:37
71:
Tap 071 - 05:52:33
72:
Tap 072 - 05:55:35
73:
Tap 073 - 06:02:52
74:
Tap 074 - 06:03:23
75:
Tap 075 - 06:04:00
76:
Tap 076 - 05:54:38
77:
Tap 077 - 05:51:14
78:
Tap 078 - 05:56:14
79:
Tap 079 - 05:52:45
80:
Tap 080 - 05:52:59
81:
Tap 081 - 05:52:15
82:
Tap 082 - 05:50:40
83:
Tap 083 - 05:54:05
84:
Tap 084 - 05:53:31
85:
Tap 085 - 05:50:56
86:
Tap 086 - 05:45:49
87:
Tap 087 - 05:52:03
88:
Tap 088 - 05:50:17
89:
Tap 089 - 05:51:00
90:
Tap 090 - 05:49:07
91:
Tap 091 - 05:50:29
92:
Tap 092 - 05:51:11
93:
Tap 093 - 05:54:08
94:
Tap 094 - 05:59:36
95:
Tap 095 - 05:50:50
96:
Tap 096 - 05:58:41
97:
Tap 097 - 05:49:40
98:
Tap 098 - 05:33:46
99:
Tap 099 - 05:45:10
100:
Tap 100 - 06:15:38
101:
Tap 101 - 05:32:10
102:
Tap 102 - 05:25:44
103:
Tap 103 - 05:33:43
104:
Tap 104 - 05:37:54
105:
Tap 105 - 05:59:40
106:
Tap 106 - 05:50:30
107:
Tap 107 - 05:08:46
108:
Tap 108 - 04:55:27
109:
Tap 109 - 05:05:22
110:
Tap 110 - 05:07:11
111:
Tap 111 - 04:49:13
112:
Tap 112 - 04:45:15
113:
Tap 113 - 04:38:56
114:
Tap 114 - 04:45:08
115:
Tap 115 - 04:49:29
116:
Tap 116 - 05:14:05
117:
Tap 117 - 05:19:45
118:
Tap 118 - 05:18:49
119:
Tap 119 - 05:05:43
120:
Tap 120 - 05:28:12
121:
Tap 121 - 04:29:37
122:
Tap 122 - 04:49:45
123:
Tap 123 - 05:01:00
124:
Tap 124 - 05:12:01
125:
Tap 125 - 05:11:54
126:
Tap 126 - 05:05:23
127:
Tap 127 - 04:40:36
128:
Tap 128 - 04:39:39
129:
Tap 129 - 04:56:30
130:
Tap 130 - 04:56:10
131:
Tap 131 - 05:15:02
132:
Tap 132 - 05:17:40
133:
Tap 133 - 04:33:11
134:
Tap 134 - 04:33:46
135:
Tap 135 - 04:41:40
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
121:
Tap 121
122:
Tap 122
123:
Tap 123
124:
Tap 124
125:
Tap 125
126:
Tap 126
127:
Tap 127
128:
Tap 128
129:
Tap 129
130:
Tap 130
131:
Tap 131
132:
Tap 132
133:
Tap 133
134:
Tap 134
135:
Tap 135
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
Truyện Vũ Luyện Điên Phong Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 135. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Vũ Luyện Điên Phong tại đây:

Truyện đề cử:

2023-12-04
thong-thien-nhin-len-ta-nhat-ky-bat-dau-tu-phe-thanh-vi.jpeg

Thông Thiên Nhìn Lén Ta Nhật Ký, Bắt Đầu Tự Phế Thánh Vị

Đánh giá truyện
Hệ Thống -
12 tập | | 169

Hứa Trường Sinh xuyên việt Hồng Hoang mấy ngàn vạn năm, trở thành lởm nhất Tiệt giáo thủ đồ, rốt cục, Phong Thần lượng kiếp đêm trước thức tỉnh nhật ký hệ thống, chỉ cần viết nhật ký, liền có thể nhận lấy khen thưởng.Nhưng cũng không biết, Thông Thiên được nhật ký bản phó bản, có thể đồng bộ chương mới nhật ký nội dung.【 Hồng Quân liền sẽ nắm Thiên Đạo Thánh Nhân ép sư tôn, sư tôn nếu không tự phế thánh vị, liền muốn vẫn được này cưỡng bức 】Liền, làm Hồng Quân cùng Tây phương nhị thánh chờ uy hiếp Thông Thiên lúc, Thông Thiên trực tiếp từ phế thánh vị.Làm Vạn Tiên trận sắp bị phá, vô số Tiệt giáo đệ tử nhìn về phía Thông Thiên thời gian, Thông Thiên nhưng không chút hoang mang lấy ra nhật ký bản.Đừng hoảng hốt, để ta nhìn, Trường Sinh khối này là viết như thế nào. .

2023-12-04
tu-son-quan-bat-dau-vo-han-mo-phong.jpeg

Từ Sơn Quân Bắt Đầu Vô Hạn Mô Phỏng

2.7/5 - (7 Vote)
Đông Phương -
8 tập | | 593

Lục Sơn trọng sinh thành một đầu cọp, tương lai chờ đợi vận mệnh của hắn hoặc là bị giết hoặc là bị cưỡi.Hắn không chịu nhận.Còn tốt trên người nó có “Máy mô phỏng nhân sinh”, nạp tiền liền có thể vô hạn mô phỏng nhân sinh.. . .【 ngươi thức tỉnh thành Yêu, bởi vì bề ngoài thần tuấn uy phong lẫm liệt bị đi ngang qua nữ tu sĩ nhìn lên, muốn ngươi trở thành tọa kỵ của nàng, ngươi không vui lòng, chết 】【 ngươi thức tỉnh thành Yêu, mai danh ẩn tích trà trộn vào thế giới loài người, vây xem quyết đấu lúc bị dư ba tác động đến mà chết, nên 】【 ngươi thức tỉnh thành Yêu, chui vào núi rừng tiềm tu, bị một đầu cọp cái nhìn lên, ngươi thà chết không theo lại bởi vì thực lực không tốt bị kéo đi, đồ ăn 】————-

2023-12-04
bat-dau-danh-dau-hon-don-than-ma-the-quet-ngang-chu-thien.jpeg

Bắt Đầu Đánh Dấu Hỗn Độn Thần Ma Thể, Quét Ngang Chư Thiên

3/5 - (3 Vote)
Đông Phương -
4 tập | | 839

Giới thiệu vắn tắt: Ngoài ý muốn xuyên việt Tần Hiên, thu hoạch được vô thượng đánh dấu hệ thống.Xuất sinh đánh thẻ, thu hoạch được Hỗn Độn Thần Ma thể.Thần Binh các đánh dấu, thu hoạch được Thần binh Như Ý Kim Cô bổng.Tàng Thư lâu đánh dấu, thu hoạch được thần thông Pháp Thiên Tượng Địa.Thái cổ chiến trường đánh dấu, thu hoạch được Lục Đạo Luân Hồi quyền.Thượng cổ kiếm mộ đánh dấu, thu hoạch được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật.Vạn yêu động đánh dấu: Thu hoạch được tứ đại Thánh thú.Loạn Ma quật đánh dấu: Thu hoạch được Ma Thần cửu biến.Kiếm Tiên đảo đánh dấu: Thu hoạch được Tru Tiên tứ kiếm.Thông thiên chi lộ đánh dấu: Thu hoạch được Tạo Hóa Chi Môn.Vô số năm sau, Tần Hiên vô địch đối chư thiên vạn giới, bễ nghễ thiên hạ: “Ta đối thời gian trường hà bên trong ngao du, lại chỉ có thể cùng bản thân một trận chiến!”

2023-12-04
tu-chan-chinh-la-mot-cai-ho-to.jpeg

Tu Chân Chính Là Một Cái Hố To

4/5 - (6 Vote)
Hệ Thống -
25 tập | | 576

Làm một cái tu tiên thế giới xuất hiện linh khí hạ xuống làm thế nào? Đây là một cái người tu chân ngươi ngu ta gạt, yêu tộc kéo dài hơi tàn, Ma tộc quỷ bí vô thường và người phàm quật khởi thời đại lớn, một cái liền đi học cũng có thể chuyển kiếp nhân vật chính, gặp phải là tu tiên công pháp thiếu sót, lên tiên đường vô vọng, mở đầu bị truy nã, quay đầu nằm vùng, nơm nớp lo sợ làm sao có thể sống đến cuối cùng?

2023-12-04
linh-khi-thuc-tinh-ta-o-gia-lam-heo-an-thit-ho.jpeg

Linh Khí Thức Tỉnh: Ta Ở Giả Làm Heo Ăn Thịt Hổ

5/5 - (10 Vote)
Huyền Ảo -
22 tập | | 1899

Lâm Thần xuyên qua linh khí thức tỉnh thế giới, bởi vì không có Giác Tỉnh thiên phú, trở thành Lão sư, đồng học cùng người nhà trong mắt tuyệt thế chất thải, bạn gái thậm chí còn đưa ra biệt ly. Thiên Tỉnh Giả? Đó là vật gì? Ta chính là vô thượng người tu chân! Chư Thiên Vạn Giới, Tuyệt Đại Thiên Kiêu, mặc ngươi kinh tài diễm diễm, kinh sợ cổ kim, ta giơ tay liền có thể trấn áp. Tứ phương cường địch, bát phương thế lực, tung ngươi Đại Năng vô số, dám to gan chọc ta, ngươi liền không sống hơn ba tập. Xã hội ta Thần ca, người lời hung ác không nhiều, không phải ở giả làm heo ăn thịt hổ, chính là ở giả làm heo ăn thịt hổ trên đường, cái nào mắt không mở dám đến khiêu khích, trong nháy mắt liền cho ngươi tan thành mây khói. Có ta Lâm Thần ở, làm trấn thời gian địch! Một người, một con chó, một mặt đủ, Chư Thiên Vạn Giới, ai dám lỗ mãng? , ? )

2023-12-04
phan-phai-thuc-luc-cua-ta-toan-bo-nho-nu-chu-nao-bo.jpeg

Phản Phái: Thực Lực Của Ta Toàn Nhờ Nữ Chủ Não Bổ

5/5 - (2 Vote)
Huyền Ảo -
4 tập | | 739

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Phản phái: Thực lực của ta toàn nhờ nữ chủ não bổ »Lăng Huyết xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, trở thành đại phản phái.Bắt đầu bắt được cùng Vân Lạc nữ chủ ý thức móc nối nghịch thiên năng lực.Nữ chủ đem chính mình não bổ được cường đại bao nhiêu, chính mình liền sẽ có nhiều cường đại đại (giới hạn với chính diện tăng ích).Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng thực sự cho rằng, thực sự tin tưởng có chuyện này, mà không phải vô căn cứ tưởng tượng!Nữ chủ cho rằng Lăng Huyết rất kéo dài, Lăng Huyết chính là Kim Thương không ngã.Nữ chủ cho rằng Lăng Huyết là Linh Võ Cảnh, Lăng Huyết là có thể đạt được Linh Võ cảnh tu vi…. . .Đến tận đây, Lăng Huyết chỉ để ý trang bức, còn lại giao cho nữ chủ đi tưởng tượng. . .. . .Tu vi cảnh giới chia làm: Linh Võ Thập Cảnh – Địa cảnh (Địa Linh cảnh) – Thiên cảnh (Thiên Huyền cảnh) – Thần Cảnh (Thần Nguyên cảnh) – Cực Võ Thập Cảnhmain là thiếu chủ ma môn, cha là ma chủ, nhưng chớt, để lại main cùng 12 ma tướng,
main bị tiên thiên phế thể, nên ko đủ sức dựng lại ma môn, ma môn suy tàn, các ma tướng trung thành với ma chủ, nên cũng trung thành vs main, mỗi cái phế thể bùn nhão không thể trát tường, nên tan đàn xẻ nghé mỗi đứa 1 nơi, chỉ có 1 đứa ở lại bảo vệ main.
mn đọc kỹ giới thiệu, nữ chủ phải thật sự tin tưởng main có tu vi này (có bằng chứng cho cấp bậc này), thì main ms đc tu vi đó.nửa đêm nhá hàng mấy chương, mai bạo
main ko liếm, có tố chất phản phái

Truyện có 1 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat
Danh sách
VIP