Xuân Thu Đại Lãnh Chúa

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:54:59
2:
Tap 002 - 03:59:26
3:
Tap 003 - 03:53:37
4:
Tap 004 - 04:01:51
5:
Tap 005 - 03:53:45
6:
Tap 006 - 03:44:03
7:
Tap 007 - 03:48:25
8:
Tap 008 - 03:44:22
9:
Tap 009 - 03:27:39
10:
Tap 010 - 03:29:37
11:
Tap 011 - 03:24:18
12:
Tap 012 - 03:18:44
13:
Tap 013 - 03:11:19
14:
Tap 014 - 03:07:30
15:
Tap 015 - 03:08:30
16:
Tap 016 - 03:06:14
17:
Tap 017 - 03:34:04
18:
Tap 018 - 04:44:41
19:
Tap 019 - 04:50:26
20:
Tap 020 - 04:56:31
21:
Tap 021 - 04:46:54
22:
Tap 022 - 04:45:25
23:
Tap 023 - 04:48:01
24:
Tap 024 - 04:53:09
25:
Tap 025 - 05:18:02
26:
Tap 026 - 05:27:07
27:
Tap 027 - 05:10:08
28:
Tap 028 - 05:07:03
29:
Tap 029 - 05:26:24
30:
Tap 030 - 05:59:53


Player ID does not exist!

Tỉnh dậy đến thời Xuân Thu nước Tấn, trở thành một kẻ tiểu lãnh chúa.

Nước Tấn mới vừa phát sinh quốc quân hiệu triệu nhiều nhà quý tộc cùng nhau tiêu diệt Triệu thị gia tộc không lâu.

Trong nước dư âm không yên tĩnh; nước ngoài rung chuyển liên tiếp.

Hồn xuyên trở thành tiểu quý tộc Lữ Võ, quyết định ở tiến kích trở thành đại lãnh chúa trước, trước dùng đời sau kiến thức, cải thiện một cái cuộc sống của mình…

Mà đây là một cái người xuyên việt vô luận làm gì, không cẩn thận liền sẽ thành nhà phát minh thời đại!